Који је најчешћи одговор који сте добили од студентске службе?

11.06.2015 16:38

1. : 71 (35.32%)

2. "Да": 8 (3.98%)

3. "Не": 14 (6.97%)

4. Студентска служба заправо одговара на мејлове?: 43 (21.39%)

5. "Морате доћи лично до шалтера": 66 (32.84%)