Пословна интелигенција

20.08.2013 12:07

Број ЕСПБ поена: 5
Фонд часова: 2+2+2 (предавања + вежбе + лабораторијске вежбе недељно)
Предмет се слуша у седмом семестру

Испит може да се полаже класично (писмено+усмено) или парцијално.
Парцијално је преко седам домаћи задатака (који служе као замена за писмени), семинарског рада и усменог теста.
Сајт групације предмета је: odlucivanje.fon.rs