Принципи програмирања

06.05.2014 18:28

Број ЕСПБ поена: 6
Фонд часова: 2+1+1 (предавања + вежбе + практичне вежбе)
Предмет се слуша у трећем семестру


Учи се програмски језик ЈАВА.

Начин полагања:
Писмено:
Индивидуална израда једноставног  програма/задатка, у рачунском центру, на рачунару, у трајању од сат времена. На испиту се добија од 0 до 100 поена. Оцена се формира на следећи начин:

51 – 60 …………… 6
61 – 70 …………… 7
71 – 80 …………… 8
81 – 90 …………… 9
91 – 100 …………. 10


Преко колоквијума:
Три  теста у току семестра, у просеку на сваких месец дана по један. Сваки тест се ради  индивидуално, у рачунском центру, на рачунару, у трајању од сат времена. На сваком од тестова решава се по један практичан програмерски задатак.
Сврха тестова је олакшавање полагања испита. Током та три теста, студенти скупљају поене. Максималан број поена који се тако може скупити је 100. Студенти,  који су пристуни на минимум 80% часова вежби, могу да освоје 5 наградних поена, који се онда сабирају са бројем поена освојеним на тестовима. Током семестра могу сакупити још 5 наградних поена, где на вежбама раде неке мање задатке и ко први уради, добија те поене. Студенти који преко тестова и наградних поена сакупе укупно 51 поен или више, могу да буду потпуно ослобођени испита, уз оцену која се формира на исти начин као и оцена на испиту (в. горе).


Студенти који нису задовољни тако добијеном оценом регуларно полажу испит, у било ком року, с тим да ће им коначна оцена онда бити формирана само на основу поена освојених на испиту. Другим речима, поени освојени на колоквијумима/тестовима у таквим случајевима се уопште не узимају у обзир, као ни поени са вежби.

Званични сајт предмета: http://pp.fon.rs/

Литература:

-Томић Б., Јовановић Ј., Миликић Н., Шеварац З., Ђурић Д., Принципи програмирања: практикум са примерима и решеним задацима у програмском језику Јава, ФОН, Београд, 2013.

Скрипта из Jave

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1182


1
5
Семинарски радови

Опис: Стари материјали (PASCAL)


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 435


2
3
Задаци из Visual Basic-a 2

Опис: - Смер Операциони менаџмент од Ивана К. (28.08.2008)


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 395


1
3
Maтеријали са вежби

Опис: 2009/2010


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 546


1
3
Primer ispitnog roka

Опис:

Primer ispitnog roka, GUI


Објављено: 05.10.2013


Број преузимања: 831


1
3
Програм

Опис: Стари материјали (PASCAL)


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 460


2
2
Испитна питања

Опис: Стари материјали (PASCAL)


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 482


2
2
Ispitni rok

Опис: Ispitni rok


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 720


1
2
Thinking in Java - Bruce Eckel

Опис: Сјајна књига. Препоручена од Дејана Симића.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1789


1
2
Java - решен колоквијум (јан 2005)

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 823


1
1
Februar i Jun 2012

Опис: Februar i Jun 2012


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 538


1
1
Java - колоквијум (јан 2007)

Опис: 15 задатака


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 581


1
1
Задаци из Visual Basic-a 1

Опис: - Смер Операциони менаџмент од Ивана К. (28.08.2008)


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 418


1
1
Графички интерфејси

Опис: Материјали за припрему


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1468


1
1