Економика пословања и планирање

20.08.2013 00:11

Број ЕСПБ поена:

  • Менаџмент:6
  • Операциони менаџмент: 5

Фонд часова:

  • Менаџмент: 2+2+1 (предавања + вежбе + лабораторијске вежбе недељно)
  • Операциони менаџмент: 2+2 (предавања + вежбе недељно)

Предмет се слуша у трећем семеструЦиљ:
Стицање знања и вештина из области економике пословања и пословног планирања релевантнихса аспекта савременог пословања.

Начин полагања:
Испит се ради писмено тако што професор диктира 4 питања и на сва четири питања неопходно је бар делимично одговорити да би се положио испит. Два питања долазе из прве књиге а два из друге (погледати у литератури). На писменом испиту се одговара у вежбанци на питања које је професор издиктирао, затим се папир предаје на прегледање. Неколико дана након тога одржава се усмени део испита у оквиру кога професор углавном чита оцене, међутим може се десити да неког прозове да одговара уколико се налази између две оцене (немојте да вас зачуди оцена 5/6 или 9/10) 
Посећивање вежби и предавања доноси оцену више, односно обезбеђује вам да будете оцењени по лакшем критеријуму. Израда семинарског рада, који се брани у термину предавања доноси такође оцену више или замењује једно питање по избору на испиту. Семинарски се ради самостално или у групи од два студента. Саветујемо вам да узмете семинарски јер није много захтеван, а доста ће вам значити, поготову у јануарском и фебруарском року, уколико изаберете питање мање, из књиге ''Стратегијско планирање'' можете да научите само 4. и 6. лекцију јер оне углавном долазе на испиту у тим роковима. Уколико изаберете оцену више бићете оцењивани према строжијем критеријуму.

Литература: Проф. др Милићевић Весна, Доц др Бојан Илић ' Економика предузећа-фокус на савремено пословање'
Проф. др Милићевић Весна 'Стратегијско пословно планирање'-менаџмент приступ

Планирање - скрипта

Опис: ново!


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2354


4
12
Економика пословања и планирања- 44 испитна питања

Опис:

Питања која се понављају у прва два рока


Објављено: 11.02.2017


Број преузимања: 320


0
11
Питања из јануарског рока 2014.

Опис: <p>ЕКП питања из јануара 2014.</p>


Објављено: 04.02.2014


Број преузимања: 1252


2
9
Економика - пушкица

Опис: ново!


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1472


0
6
Сређена скрипта из економике

Опис: <p>Сређена скрипта из економике (26 стр.)</p>


Објављено: 22.02.2014


Број преузимања: 1985


1
3
Економика бизниса

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 628


0
1
Семинарски

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 695


0
1
Испитна питања

Опис: - јануар, април 2008 by wwt, 02.07.2008


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 885


1
1
Пушкице

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 779


0
0
Испитна питања

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1363


1
0