Економика пословања и планирање

20.08.2013 00:11

Број ЕСПБ поена:

  • Менаџмент:6
  • Операциони менаџмент: 5

Фонд часова:

  • Менаџмент: 2+2+1 (предавања + вежбе + лабораторијске вежбе недељно)
  • Операциони менаџмент: 2+2 (предавања + вежбе недељно)

Предмет се слуша у трећем семеструЦиљ:
Стицање знања и вештина из области економике пословања и пословног планирања релевантнихса аспекта савременог пословања.

Начин полагања:
Испит се у зависности од броја кандидата ради писмено или усмено.Професор диктира 4 питања и на сва четири питања неопходно је бар делимично одговорити да би се положио испит. Два питања долазе из прве књиге а два из друге (погледати у литератури). Ако се испит ради писмено састоји се од два дела: први део на коме се одговара у вежбанци на питања које је професор издиктирао, затим се папир предаје на прегледање. После тога следи пауза од 2 сата, а после паузе је упис оцена за оне који су положили.
Посећивање вежби и предавања доноси оцену више. Израда семинарског рада, који се брани у термину предавања доноси такође оцену више или замењује једно питање на усменом испиту. Семинарски се ради самостално или у групи од два студента.

Литература: Проф. др Милићевић Весна, Доц др Бојан Илић ' Економика предузећа-фокус на савремено пословање'
Проф. др Милићевић Весна 'Стратегијско пословно планирање'-менаџмент приступ

Планирање - скрипта

Опис: ново!


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1376


2
8
Питања из јануарског рока 2014.

Опис: <p>ЕКП питања из јануара 2014.</p>


Објављено: 04.02.2014


Број преузимања: 700


2
7
Економика - пушкица

Опис: ново!


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 890


0
5
Сређена скрипта из економике

Опис: <p>Сређена скрипта из економике (26 стр.)</p>


Објављено: 22.02.2014


Број преузимања: 1129


0
2
Економика бизниса

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 405


0
1
Семинарски

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 411


0
1
Пушкице

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 461


0
0
Испитна питања

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 836


1
0
Испитна питања

Опис: - јануар, април 2008 by wwt, 02.07.2008


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 528


0
0

Коју стручну праксу би још ФОН могао да понуди?

Гласај Резултати