Финансијски менаџмент

19.08.2013 14:28

Број ЕСПБ поена: 6
Фонд часова: 2+2+1 (предавања + вежбе + лабораторијске вежбе недељно)
Предмет се слуша у четвртом семестру

Веома обиман али уједно користан и занимљив премет.

Предавања из овог предмета држе две професорке, Слађана Бенковић и Невенка Жаркић Јоксимовић, док су предметни асистенту Нела Милошевић и Милош Милисављевић. 

Предавања су занимљива и препоручујемо вам да их редовно посећујете јер осим што можете добити додатне поене, имаћете прилику да научите доста тога али и чујете занимљиве примере из праксе. 

Литература:
- Невенка Жаркић Јоксимовић, Слађана Бенковић, Милош Милосављевић (2013), Финансијски менаџмент, Београд: ФОН.
- Слађана Бенковић (2009), Оперативно финансијско пословање, Београд: ФОН.

Начин полагања

1. тест ( први део уџбеника - 1 - 6. поглавље) 30 поена;
2. тест (други део уџбеника - 7 - 14. поглавље) 30 поена;
3.  тест - финансијска анализа 20 поена.
Вредновање активности на настави (предавања и вежбе): активно присуство на предавањима и вежбама - до 10 поена;
Усмени део испита: се одржава у термину уписа оцена и вреднује се са максимално 10 поена

Колоквијум 1

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1288


4
9
Финансије - скрипта

Опис: за II колоквијум


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1408


1
7
Колоквијум 3

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 636


2
4
Финансијска анализа 2

Опис: (doc)


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 946


1
3
Финансијска анализа

Опис: (xls)


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 819


2
2
Финансије-пушкица

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 974


1
2
Питања са II колоквијума

Опис: 21.05.2005.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 711


2
2
Финансије - пушкица

Опис: за II колоквијум


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 749


1
1
Колоквијум 2

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 610


0
1
Нека од питања за колоквијум

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 754


1
1
Питања са колоквијума

Опис: 11.04.2005.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 650


0
1
Контни план

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 762


1
1
Колоквијуми

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 694


0
0
Контни оквир

Опис: ново!


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 446


0
0