Matematika 1

<p style="text-align:justify"><strong>Broj ESPB poena:</strong>&nbsp;6<br /> <strong>Fond časova:</strong>&nbsp;2+2 (predavanja + vežbe nedeljno)<br /> <strong>Predmet se slu&scaron;a u prvom semestru</strong><br /> <br /> Из овог предмета ћете се сусрети по први пут са нечиме чиме највероватније нисте у вашем школовању до сада: учење математичке теорије, извођења, дефиниција и доказа. Најбољи начин да положите овај предмет јесте преко два писмена колоквијума, на којима се раде задаци (због њих обавезно идите на вежбе и обавезно радите задатке из збирке редовно) и путем усменог одговарања (од чега је могуће да си олакшате одговарање пред професором за половину књиге, ако се квалификујете за усмени колоквијум тако што ћете имати минимално 10 бодова на писменом колоквијуму, мада није баук спремити ни целу књигу).<br /> <br /> Питања за усмени колоквијум изађу пар недеља пре испита, и састоје се од око педесет питања, од чега свако има по три подпитања. Могу се лако научити, иако их има поприличан број, битна је конзистентност.</p> <div style="text-align: justify;">Коначна оцена се формира на основу укупног броја бодова са писмених колоквијума (или испита), усменог одговарања и активности са предавања (што су домаћи задаци и спискови за присутност; ове две ставке зависе од професора до професора).&nbsp; <p>То изгледа овако: маx 40 поена на писменом делу испита (20+20 ако се полаже преко колоквијума), маx 10 поена на активност (домаћи и присуство) и маx 50 поена на усменом делу испита.</p> <p>Такође, врло битна ставка је услов за излазак на испит. За излазак на усмени део испита потребно је 25 бодова такозваних предиспитних обавеза које можете скупити преко колоквијума у комбинацији са домаћим. Нпр: положили сте први писмени колоквијум са 10 поена, а други са 13. Потребно је да имате још 2 поена на домаћем како бисте стекли право да изађете на усмени део испита. Ако имате нпр. 12 поена на првом и 13 поена на другом писменом колоквијуму, стекли сте право да изађете на усмени део испита, невезано за поене са активности. Ово је јако битно, јер се дешавало да студент положи оба колоквијума са по 10 поена и дође на усмени, а професор га врати кући јер нема тај такозвани услов за излазак, па мора да ради писмени део испита испочетка. Наш савет је да узимате домаћи ОБАВЕЗНО.</p> <p><br /> Већина студената иде на пролаз, мада се дешавало и да људи излазе уплакани са испита јер су добили оцену девет, уместо десет. Будите смирени и сигурни у ваше знање, битно је само да учите предмет редовно, ако не теорију, онда барем задатке. Значиће Вам убудуће, јер се концепти из Математике 1 провлаче кроз најмање десетак предмета до краја Ваших студија. Предмет покушајте да дате у првом следећем року, јер касније професори имају навику да Вас обарају без обзира на Ваш ниво знања.<br /> <br /> <strong>Коначна оцена се формира на по следећој скали:</strong><br /> <br /> [51-60) - 6<br /> [61-70) - 7<br /> [71-80) - 8<br /> [81-90) - 9<br /> [91-100) - 10<br /> <br /> <strong>Званични сајт предмета:</strong></p> <p>math.fon.rs<br /> <br /> <strong>Литература:</strong></p> </div> <p style="text-align:justify">- Драган Ђорић и Раде Лазовић, Математика 1, ФОН, Београд, 2011.<br /> - Владимир Балтић и Оливера Михић, Методичка збирка решених задатака из математике 1, Београд, 2010.</p>
Vreme objavljivanja:

Broj ESPB poena: 6
Fond časova: 2+2 (predavanja + vežbe nedeljno)
Predmet se sluša u prvom semestru

Iz ovog predmeta ćete se susreti po prvi put sa nečime čime najverovatnije niste u vašem školovanju do sada: učenje matematičke teorije, izvođenja, definicija i dokaza. Najbolji način da položite ovaj predmet jeste preko dva pismena kolokvijuma, na kojima se rade zadaci (zbog njih obavezno idite na vežbe i obavezno radite zadatke iz zbirke redovno) i putem usmenog odgovaranja (od čega je moguće da si olakšate odgovaranje pred profesorom za polovinu knjige, ako se kvalifikujete za usmeni kolokvijum tako što ćete imati minimalno 10 bodova na pismenom kolokvijumu, mada nije bauk spremiti ni celu knjigu).

Pitanja za usmeni kolokvijum izađu par nedelja pre ispita, i sastoje se od oko pedeset pitanja, od čega svako ima po tri podpitanja. Mogu se lako naučiti, iako ih ima popriličan broj, bitna je konzistentnost.

Konačna ocena se formira na osnovu ukupnog broja bodova sa pismenih kolokvijuma (ili ispita), usmenog odgovaranja i aktivnosti sa predavanja (što su domaći zadaci i spiskovi za prisutnost; ove dve stavke zavise od profesora do profesora). 

To izgleda ovako: max 40 poena na pismenom delu ispita (20+20 ako se polaže preko kolokvijuma), max 10 poena na aktivnost (domaći i prisustvo) i max 50 poena na usmenom delu ispita.

Takođe, vrlo bitna stavka je uslov za izlazak na ispit. Za izlazak na usmeni deo ispita potrebno je 25 bodova takozvanih predispitnih obaveza koje možete skupiti preko kolokvijuma u kombinaciji sa domaćim. Npr: položili ste prvi pismeni kolokvijum sa 10 poena, a drugi sa 13. Potrebno je da imate još 2 poena na domaćem kako biste stekli pravo da izađete na usmeni deo ispita. Ako imate npr. 12 poena na prvom i 13 poena na drugom pismenom kolokvijumu, stekli ste pravo da izađete na usmeni deo ispita, nevezano za poene sa aktivnosti. Ovo je jako bitno, jer se dešavalo da student položi oba kolokvijuma sa po 10 poena i dođe na usmeni, a profesor ga vrati kući jer nema taj takozvani uslov za izlazak, pa mora da radi pismeni deo ispita ispočetka. Naš savet je da uzimate domaći OBAVEZNO.


Većina studenata ide na prolaz, mada se dešavalo i da ljudi izlaze uplakani sa ispita jer su dobili ocenu devet, umesto deset. Budite smireni i sigurni u vaše znanje, bitno je samo da učite predmet redovno, ako ne teoriju, onda barem zadatke. Značiće Vam ubuduće, jer se koncepti iz Matematike 1 provlače kroz najmanje desetak predmeta do kraja Vaših studija. Predmet pokušajte da date u prvom sledećem roku, jer kasnije profesori imaju naviku da Vas obaraju bez obzira na Vaš nivo znanja.

Konačna ocena se formira na po sledećoj skali:

[51-60) - 6
[61-70) - 7
[71-80) - 8
[81-90) - 9
[91-100) - 10

Zvanični sajt predmeta:

math.fon.rs

Literatura:

- Dragan Đorić i Rade Lazović, Matematika 1, FON, Beograd, 2011.
- Vladimir Baltić i Olivera Mihić, Metodička zbirka rešenih zadataka iz matematike 1, Beograd, 2010.

Nastavni kadar

Materijali

5
29
0
20
0
18
2
9
0
7
0
7
0
5
0
5
0
5
2
3
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
1
0
1
2
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0

Komentari (1)

Mixa, 30.04.2014 u 13:07

Cao drugari, prodajem knjigu za teorijski deo iz matematike 1. Kupljena pre dve nedelje, ocuvana skroz, nije podvlacena markerom ni hemijskom. Ko je zainteresovan za kupovinu neka se javi na meil [email protected]
Hvala :)
0
1

Postavi komentar

Pseudonim:
E-mail:
Komentar:
Antispam:

4 + 18

Komentari prolaze moderaciju, zato što smo tako u mogućnosti

Anketa

Koliko ste čekali da se upišete?
widget @ surfing-waves.com