Производни системи

19.08.2013 14:44

Број ЕСПБ поена: 6
Фонд часова: 2+2 (предавања + вежбе)
Предмет се слуша у другом семестру

Предмет производни системи сам по себи није толико тежак, али материја је непопуларна међу студентима. Ради се о процесима, разним феноменима производних система... На вежбама се рачуна заузетост радника на рандом месту, распоред радника и машина итд.

Предавања држи проф. др Милић Радовић, на којима се ради теорија (за колоквијуме или усмени део) и која су веома корисна, јер професор детаљно објашњава и ако схватите суштину на предавањима, научили сте више од половине градива, тако да се исплати.
 
Вежбе држе асистенти и на њима се вежбају задаци који долазе на писменом делу испита. На вежбе је пожељно долазити јер на тај начин сте апсолутно завршили са вежбањем задатака. Сваке недеље асистенти објашњавају један тип задатака везан за теорију. Задаци су типски и доста лагани, мада има неких где треба да се повежу формуле из две-три области. У делу са материјалима можете пронаћи скрипту од 99 страна која је одлична скрипта за припремање задатака.

Начин оцењивања:

   1. Класичан – Полагањем усменог и писменог дела испита. Усмени део испита се састоји из теорије, док се на писменом делу раде задаци. Погодност је та што на писменом делу испита је дозвољено (и пожељно) коришћење дигитрона, књиге и збирке са задацима. Сваки део испита носи од 0-50 поена. Да би полагали усмени део испита, морате прво положити писмени.

   2. Парцијално полагање – Полажу се два колоквијума који су заправо усмени испит (теорија), након којих се излази на писмени део испита. Колоквијуми носе од 0-25 поена, а писмени испит од 0 до 50 поена. Од генерације /08 колоквијуми нису повезани, што значи да студен може изаћи на други колоквијум иако је први пао. Након тога, у термину усменог испита се ради само део који није положен. Све детаљне информације о томе се добијају у догледно време.

Писмени део се састоји од два задатка, али сваки се састоји од пар потпитања. Обично се не тичу само једне области, већ кроз један задатак може бити повезано више области. За израду задатака је дозвољено коришћење литературе, књиге и збирке. Ако провежбате задатке из збирке или горе поменуте скропте, неће бити проблема.  
 
Додатне активности: 
(1) Уколико радите пројектни задатак то вам може донети пола оцене или оцену више. Пројектни задатак се ради у тиму до пет чланова. Препоручујемо свима да ураде пројектни задатак, иако није обавезан. Састоји се из праћења рада ГСП-а, а сви детаљи ће бити објашњени.
(2) Постоји могућност писања семинарског рада, који се ради у договору са професором. Добро урађен и одбрањен семинарски рад може донети пола оцене или оцену више.
(3) Активност на вежбама такође може донети оцену више.
(4) Креативна радионица - На половини семестра и траје 4 часа (два предавања). Тематика креативне радионице јесте побољшање неког процеса који они одреде. Пожељно је учествовати у раду радионице. Може да донесе пола оцене или оцену више. Да би се пријавили на радионицу, морате пазити на ком предавању ће професор пустити списак за пријављивање, а то обично буде једно предавање пред креативну радионицу. Можете се пријавити и у термину предавања неке друге групе.

Ако вам је просек оцена са писменог и усменог између професор ће вас усмено питати неко питање са предавања, ако знате добијате оцену вишу од просека, ако не - нижу. Пожељно.
 
Области из збирке које се раде: 
Прва област, 3.1, 3.2, 3.3 (теоријски део) и 4.1 (област 5 су испитни задаци).
 
Први колоквијум: 
1. до 9. страна
36. до 120. страна
175. до 223. страна

Други колоквијум:
10. до 36. страна
121. до 175. страна


Вежбе (презентације) :

01 
Уводни час
02 Показатељи начина рада
03 Пројектни задатак
04 Селекција програма производње
05 Величина и број серије
06 Избор одговарајуће врсте средства за рад
07 Одређивање потребног бр. SZR, R i RM
08  -||- (исто као и 07)
09 Одређивање групног распореда RM
10 Одређивање линијског и комбинованог распореда RM
11 Одређивање распореда послова
12 -||- (исто као и 11)

Званичан сајт предмета:

http://ps.fon.rs/ 

Литература:
- Радовић М., Производни системи, ФОН, Београд, 2012. 
- Радовић М., Производни системи, производња, анализа и управљање, примери и задаци, ФОН, Београд, 2012

Можете користити и литературу из претходних година, с обзиром да се садржај углавном није мењао. 

Skripta za pismeni deo

Опис: 99 strana sa kompletnim zadacima za pismeni deo ispita, 2013.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 5429


5
156
Скрипта за усмени

Опис: ново!


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 6191


13
54
Teorijska pitanja za kolokvijume

Опис: <p>Skupljena pitanja prethodnih godina za teorijski deo na kolokvijumima.</p>


Објављено: 09.06.2014


Број преузимања: 5046


4
33
Истраживачки рад

Опис: <p>Истраживачки рад из Производних система (прошао је у други круг).</p>


Објављено: 07.11.2014


Број преузимања: 743


3
11
Skripta - proizvodni sistemi

Опис: 2013


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 4235


10
4
Скрипта за усмени

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1297


1
2
Скрипта за други колоквијум из Производних система 2013

Опис: мај 2013


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1998


0
2
Пројектни 3

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 470


0
1
Писмени испит септембар 2005.

Опис: ново!


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 689


1
1
Пример ПЗ - ГСП

Опис: 08.04.2009.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1114


0
1
Производни системи - Скрипта - Писмени део

Опис: Јун 2013


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1115


0
1
Rešenja ispitnih zadataka

Опис: by User


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1054


0
1
Пословице

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 597


0
0
Питања за усмени

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1257


3
0
Пример писменог

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 819


0
0
Пројектни 1

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 599


0
0
Пројектни 2

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 581


1
0
Пројектни

Опис: ново!


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 532


0
0
Питања за усмени

Опис: јун 2005


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 786


0
0
Презентације 2007.

Опис: ... нове презентације са вежби-предавања (биће временом ажурирано)


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 441


0
0
Пројектни задатак

Опис: Упутство за израду пројектног задатка - презентација


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 738


0
0
Пушкице

Опис: - од Nancy


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 969


1
0
Питања са предавања

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 719


0
0