Социологија

19.08.2013 15:22

Број ЕСПБ поена: 4 (алтернативни предмет-ИСИТ; обавезан предмет-Менаџмент)
Фонд часова: 2+1 (предавања + вежбе недељно)
Предмет се слуша у првом семестру

Предавања држи професор др Слободан Миладиновић, а вежбе Селена Радовић.

Социологија је један од општијих предмета, који је студентима обично досадан, мада веома користан. Студенти који студирају по новом програму могу да бирају између психологије и социологије. Саветујемо вам било који да полажете, гледајте да то буде што пре, у јануару.

Студенти обично кажу да предавања нису од веће користи. На неким од предавања, професор пусти списак да се студенти потпишу да су присутни, мада нигде експлицитно не пише које бенефите студент добија због тога. Међутим, у колико вас професор запамти са предавања, веће су вам шансе да лакше положите испит. Вежбе могу да буду занимљиве ономе кога Социологиjа мало више занима. Иначе, може се рећи да jе асистенткиња Селена добар предавач и да поред досадне материjе често покушава да покрене дискусиjу између студената.  Код асистенткиње се бирају и бране семинарски радови. Обавезно узмите семинарски рад јер су углавном кратки, литературу добијате, а лаки су за одбрану. Притом ослобађате се једне трећине питања која су најобимнија и најдосаднија (око 30 питања).

Постоје два колоквијума током семестра и положена оба колоквијума вас ослобађају једног питања на испиту (али пре тога морате урадити семинарски), односно, дела градива. На колоквијумима се не уписују бодови, већ само то да ли сте сте прошли или нисте. Питања на колоквијуму су затвореног типа и обично се тичу препознавања градива. У суштини, довољна је једном темељно прочитана скрипта. Дакле, семинарски и колоквијум су веома лаки и зато их урадите да бисте значајно олакшали себи на испиту.

Уколико положите колоквијум и урадите семинарски, на ипситу извлачите 2 питања, у супротном извлачите 3 питања. Испит се, у суштини може спремити и преко скрипти, али проблем настаје у томе што студенти углавном не знају да повежу градиво и направе причу од свега тога како би показали да разумеју оно што говоре. Наша препорука је да, иако учите из скрипте, књигу прочитате бар једном како бисте повезали све написано у скрипти. Професор воли када материју повежете са актуелним темама, тако да ћете добити и вишу оцену уколико покажете да пратите социо- економска дешавања и критички размишљате.

Предмет нема сопствени сајт, те ће сва обавештења у вези колоквијума и испита бити окачена на сајт факултета.

 
 
Материјали:
Режим полагања испита из Социологије [pdf],
Социологија Питања 2006-07 [pdf],
Социологија Питања 2006-07 Скраћени списак [pdf]

Литература:
- Миладиновић С., Увод у социологију организације, ФОН, Београд, 2007.
СОЦ - Скрипта за усмени (2016)

Опис:

Нова скрипта!


Објављено: 27.11.2016


Број преузимања: 733


5
36
Пушкица за I колоквијум

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2673


4
20
Скрипта за усмени

Опис: дорађена верзија


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 5718


10
18
Испитна питања

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1692


2
8
Питања за други колоквијум

Опис: <p>Питања која се годинама понављају</p>


Објављено: 15.11.2014


Број преузимања: 895


0
7
Комплетна скрипта 2008

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1664


2
5
Скрипта 1

Опис: стара


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1213


2
3
Питања за први колоквијум

Опис: <p>Питања која се понављају</p>


Објављено: 15.11.2014


Број преузимања: 951


0
3
Скрипта 3

Опис: стара


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 704


2
2
Скрипта 4

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 752


2
2
Семинарски

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 806


3
2
Скрипта 2

Опис: стара


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1104


2
1
Skripta 2008

Опис: - скраћени списак питања за 2008. од Ивана Тодоровића


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 933


2
1
Скрипта 2008

Опис: - комплетан списак питања за 2008. од Ивана Величковића (27.08.2008.)


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 823


2
1
Семинарски рад

Опис: <p>Пример семинарског рада из Социологије.</p>


Објављено: 07.11.2014


Број преузимања: 441


0
1