Strani jezik 2 (2009)

20.08.2013 12:08

Broj ESPB poena: 4
Fond časova: 2+2 (predavanja + vežbe nedeljno)
Predmet se sluša u drugom semestru

ENGLESKI:

Predavanja drži predavač u nastavi mr Gordana Matić/Mitić/Jakić, dok vežbe drže Jelena Anđelković i Marija Novaković .

Akcenat se daje proširivanju vokabulara terminima iz oblasti menadžmenta, marketinga, računovodstva, informacionim sistemima itd.

Ocena se sastoji iz ispita, kolokvijuma i dolazaka na vežbe.

   1. U toku semestra postoje dva testa koja se rade na dva predavanja na kojima možete dobiti ukupno 8 poena, a obično se ne znaju termini kada će ti testovi biti. Preostala 2 poena dobijate na odgovore na vežbama.
   2. Polaže se samo jedan kolokvijum na kojem se rade zadaci vezani za terminologiju i gramatiku. Kolokvijum nosi od 0 do 40 poena.
   3. Pismeni ispit se sastoji iz različitih vežbi koji se tiču pisanja poslovnog pisma sa korišćenjem reči koje vam oni zadaju, traženja grešaka u pismu, spajanja fraza i parafraziranja već datih rečenica i slično. Pismeni deo nosi do 50 bodova.

Tekstovi koji dolaze u oblast su svi obrađeni tekstovi na vežbama i predavanjima, a materijale za učenje možete naći i u PowerPoint prezentacijama.

Knjiga je ista kao i za Engleski jezik 1.

Francuski:

Predavanja i vežbe drži profesorka dr Vesna Cakeljić.

Енглески 2 колоквијум

Opis: <p>Потребне речи за припрему колоквијума из предмета Енглески 2</p>


Objavljeno: 24.06.2014


Broj preuzimanja: 1067


0
3
Скрипта за колоквијум - Енглески 2

Opis: 12.04.2009.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 991


0
2
Граматика за сва три енглеска

Opis: јануар, 2013


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 637


0
1
Преводи из енглеског

Opis: 11.12.2008


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 3011


0
0
Слајдови и вежбе

Opis: за први колоквијум - 11.04.2009


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 648


0
0
Презентације

Opis: CV i The Cover Letter


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 744


0
0