Моделовање пословних процеса

19.08.2013 14:20

Број ЕСПБ поена: 5
Фонд часова: 2+2 (предавања + вежбе недељно)
Предмет се слуша у шестом семестру

Циљ: Изучавање методике моделовања пословних процеса.

О предмету: Предмет држи иста катедра као и Структуре података- професор Нешковић (мада често предавање одржи и професор Аничић), и асистент Дејан Стојимировић. Материја није претерано тешка, рокови се понављају, а асистент се својски труди да вам вежбе учини занимљивим и јасним, а испит (или колоквијум) што једноставнијим.

Један од проблема је недостатак литературе, мада је за спремање испита сасвим довољно провежбати све што је урађено на вежбама. Постоји збирка задатака са решењима (која се може бесплатно преузети на сајту предмета), али то су углавном исти задаци који се раде на вежбама.

Начин полагања: Испит (или два колоквијума) и пројекат.

Испит: Састоји се од задатака и теоријских питања. Задаци су једноставни за решавање (иако захтевају логичко размишљање) и спремају се јако брзо. Асистент је дарежљив када су бодови у питању и често излази у сусрет студентима. Дешавало се чак и да на испиту (или колоквијуму) дођу исти задаци који су рађени на вежбама или неки из претходних рокова. Теоријска питања нису тешка, и за њихово решавање је потребно добро разумевање материје, а мало бубања напамет. Такође се понављају кроз рокове и углавном су на заокруживање. Испит носи укупно 60% коначне оцене.

Пројекат: Носи 40% коначне оцене. Моделују се процеси у неком реалном систему. Ради се поступно и треба ићи редовно на консултације.

Пројекат се полаже из два дела. Први обухвата вербални опис, класификацију и колаборацију неког пословног процеса и ради се у тиму од петоро чланова. Други део обухвата израду BPEL-а за одабрану активност вашег пословног процеса. Препоучујемо одлазак на вежбе где асистента или неког од сарадника у настави можете питати за помоћ или препоруку.

Упис оцене/усмени: Кад одете на упис оцене, можете тражити да одговарате за вишу оцену.

Скала оцена:

Оцена 6 7 8 9 10
бр. поена [51-60) [61-70) [71-80) [81-90) [91-100]


Званичан сајт предмета http: mpp.labis.fon.rs

2 kolokvijum 2013

Опис: 2 kolokvijum 2013


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1898


7
9
Рокови из 2007. и 2008. године

Опис: by Алекс - 13.12.2008.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1492


0
2
Решења неких испита и колоквијума 2015.

Опис:

НОВО! - Решења неких колоквијума и испитних рокова 2015. године


Објављено: 03.06.2016


Број преузимања: 1120


0
2
Питања за усмени део испита

Опис: by Алекс - 13.12.2008.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1920


0
1
Урађени задаци са вежби

Опис: 2011


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2079


0
1
Слајдови са предавања - други колоквијум

Опис: <p>by Stepke</p>


Објављено: 27.10.2013


Број преузимања: 1646


0
1