Рачунарске мреже и телекомуникације

19.08.2013 15:17

Број ЕСПБ поена: 6
Фонд часова: 2+2+1 (предавања + вежбе + лабораторијске вежбе недељно)
Предмет се слуша у петом семестру

Циљ: Упознавање са концептима, протоколима и технологијама умрежавања и рада Интернета

Књига: Литература која се користи за овај предмет (доле наведена) је једна од ретких књига на факултету коју желите да прочитате од корице до корице иако је за припрему испита потребно само првих 5 од 9 глава. Аутори су једни од најпознатијих професора Универзитета Масачусетс у Амхерсту, односно Политехничког универзитета у Бруклину који су врсни стручњаци у овој области. Књига је веома добро структуирана, са детаљним објашњењима које прате пуно примера и слика. Примери везани за програмирање клијент/сервер апликација су урађени у Java-и. Уколико се одлучите да купите оригинал, због мало веће цене, препоручујемо Вам да је купите на Сајму књига, који се увек поклопи са почетком зимског семестра, где је у пола јефтиније.

Начин полагања испита: Испит се састоји из теоријског и практичног дела.

Теоријски део је могуће положити преко два колоквијума током семестра, а колоквијум се састоји од 47 питања која се раде на рачунарима у РЦ-у. Цео испит у року се, такође, полаже преко ових питања. Као питања, у обзир долазе питања типа да/не, одабрати један или више тачних одговора или урадити задатак. Најлакши начин за полагање је, нажалост, прелажење питања од претходних година, мада, за веће оцене је потребно да прођете књигу, што и није неки проблем, јер, поново понављамо, не постоји ниједан нормалан студент који критикује овај уџбеник.

Практични део се полаже на следећи начин:

Прво се раде два домаћа задатка. Први се тиче анализе мрежних протокола, и он је лак. Други је већ озбиљнији, и у виду је мини-пројекта. У 2012/13 шк. години био је у питању SMPT сервер и клијент. Студенти који остваре преко 80 бодова на прва два домаћа задатка, могу изабрати да раде пројектни. У том случају не раде следећа два домаћа задатка.

Након ових домаћих, постоје још два домаћа задатка (симулација мреже, основе рутирања и сл.).

Пројектни: Пројектни се ради у тимовима од 2-3 члана. Прве пријављене екипе могу одабрати теме, док они који касније пријаве тим, могу добити тему без могућности за одабир. Теме су: мрежна игра (ви у договору са ментором одређујете игру), напредни чет, пренос видеа и звука, даљинска контрола рачунара... Након израде другог домаћег видећете да ли сте у стању да изађете на крај са овим. Имајте на уму да је пројектни знатно тежи и сложенији од тог домаћег.

Оцена: 

Практични део носи 50 поена. Домаћи задаци (ко ради сва четири) носе још 30 поена. Пројектни носи 50 поена. То значи да се оцене 9 и 10 могу добити само израдом пројектног.

Оцена 6 7 8 9 10
бр. поена [51-60) [61-70) [71-80) [81-90) [91-100]

 

 
Званични сајт предмета: www.mmklab.fon.bg.ac.rs

Сајт са помоћним материјалима и програмима за учење: http://www.aw.com/kurose-ross

Литература:
- James F. Kurose, Keith W. Ross, "Умрежавање рачунара – Од врха ка дну са Интернетом у фокусу", CET 2005.

Пример пројектног задатка - download

Сва питања за други део

Опис:

10.2.2016.


Објављено: 11.02.2016


Број преузимања: 793


0
26
Други део( III и IV лекција)

Опис:

10.2.2016.


Објављено: 11.02.2016


Број преузимања: 790


0
11
Скрипта за први део

Опис: 17.02.2011.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 3312


0
8
Скрипта из Транспортног слоја

Опис: by Алекс - 01.03.2010


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2555


0
1
Питања за електронски тест

Опис: претходне године - by oxisp-x - 10.12.2009.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 4147


0
0