Teorija odlučivanja

Број ЕСПБ поена: 5 (алтернативни предмет на ИСиТ и ОМ) Фонд часова: 2+2 (предавања + вежбе недељно) Предмет се слуша у шестом семестру Теорија одлучивања је шаблонски испит који држе занимљиви асистенти. Може да се полаже на више начина: Први начин је преко колоквијума. Студенти полажу два колоквијума у току семестра, на којима се раде само задаци. Међутим постоји и начин да се ослободите неког задатка по вашем избору (или целог колоквијума). Да бисте то урадили морате да скупљате бодове на „вежбама понављања“. На почетку семестра имаћете прилику да се поделите у тим од 5 чланова који ће се сваке треће недеље борити да освоји што више бодова приликом испитивања у својој групи. Првих 15-ак% на целом смеру се ослобадја целог колоквијума и одмах добија маxимум поена, остали се даље на по 15% ослобадјају по једног задатак. Вежбе понављања се састоје из 2 дела: на првом часу се на пројектору прикажу 10-12 питања за које цео тим има неких 5-10 минута да се консултује и продје сва питања заједно. Након тога асистенти крећу са коцкицом на испитивање . Асистент придје сваком тиму и притисне рандум на дигитрону и дигитрон сам избаци број питања на који студент одговара. Потом неко од чланова тима баца коцкицу и који број падне, тако одговара студент који је пре бацања добио тај број. Увек одговара само један члан тима. Савет пускица је да се не плашите овог пропитивања, јер у учионици обично буде опште расуло приликом испитивања и нико никог не слуша како одговара. Када се заврси усмени део, на другом часу се на пројектору прикажу 5 задатака које раде сви тимови (најбоље је да поделите задатке сваком члану тима, или да пре часа поделите ко ће коју област да ради). Тим који први уради и има најбоље време на добија бонус поене на брзину. Да би вам се признао писмени део морате да имате тачна бар 3 од 5 задатака. ОБАВЕЗНО је да сваки члан тима понесе дигитрон на вежбе испитивања зато што је сваком потребан за свој задатак! Овако вежбате и јачате тимски дух. За спремање вежби понављања довољни су вам задаци са вежби, чак и доста теорије буде као са вежби. Сви студенти који положе писмени на било који начин морају да полажу и такозвани усмени у редовном року. Обратите пажњу на последња предавања проф Милије, који тада обично каже шта тачно да се учи из књиге. Други је класичан начин полагања: писмени + усмени + семинарски. Семинарски рад, 50 поена Писмени (2 колоквијума) , (100+100)/2 Усмени, 100 поена Семинарски није обавезан али много извлачи оцену на крају. На писменом често знају да упадну и теоријска питања, која одузимају много поена. Усмени се ради писмено и има негативне бодове. Садржи следеће целине: • ДА/НЕ питања, 20 питања * 1 поен = 20 пеона • Затворена питанаја, 30 питања * 2 пеона = 60 поена • Отворена питања, 10 питања * 2 поена = 20 поена Коначна скала: 5 -125 поена 6 - 150 7 - 175 8 - 200 9 - 225 10 - 250 Званичан сајт предмета је http://www.odlucivanje.fon.rs .
Vreme objavljivanja:

Broj ESPB poena: 5 (alternativni predmet na ISiT i OM)
Fond časova: 2+2 (predavanja + vežbe nedeljno)
Predmet se sluša u šestom semestru

Teorija odlučivanja je šablonski ispit koji drže zanimljivi asistenti. Može da se polaže na više načina:

Prvi način je preko kolokvijuma. Studenti polažu dva kolokvijuma u toku semestra, na kojima se rade samo zadaci. Međutim postoji i način da se oslobodite nekog zadatka po vašem izboru (ili celog kolokvijuma). Da biste to uradili morate da skupljate bodove na „vežbama ponavljanja“. Na početku semestra imaćete priliku da se podelite u tim od 5 članova koji će se svake treće nedelje boriti da osvoji što više bodova prilikom ispitivanja u svojoj grupi. Prvih 15-ak% na celom smeru se oslobadja celog kolokvijuma i odmah dobija maximum poena, ostali se dalje na po 15% oslobadjaju po jednog zadatak. Vežbe ponavljanja se sastoje iz 2 dela: na prvom času se na projektoru prikažu 10-12 pitanja za koje ceo tim ima nekih 5-10 minuta da se konsultuje i prodje sva pitanja zajedno. Nakon toga asistenti kreću sa kockicom na ispitivanje . Asistent pridje svakom timu i pritisne randum na digitronu i digitron sam izbaci broj pitanja na koji student odgovara. Potom neko od članova tima baca kockicu i koji broj padne, tako odgovara student koji je pre bacanja dobio taj broj. Uvek odgovara samo jedan član tima. Savet puskica je da se ne plašite ovog propitivanja, jer u učionici obično bude opšte rasulo prilikom ispitivanja i niko nikog ne sluša kako odgovara. Kada se zavrsi usmeni deo, na drugom času se na projektoru prikažu 5 zadataka koje rade svi timovi (najbolje je da podelite zadatke svakom članu tima, ili da pre časa podelite ko će koju oblast da radi). Tim koji prvi uradi i ima najbolje vreme na dobija bonus poene na brzinu. Da bi vam se priznao pismeni deo morate da imate tačna bar 3 od 5 zadataka. OBAVEZNO je da svaki član tima ponese digitron na vežbe ispitivanja zato što je svakom potreban za svoj zadatak! Ovako vežbate i jačate timski duh. Za spremanje vežbi ponavljanja dovoljni su vam zadaci sa vežbi, čak i dosta teorije bude kao sa vežbi. Svi studenti koji polože pismeni na bilo koji način moraju da polažu i takozvani usmeni u redovnom roku. Obratite pažnju na poslednja predavanja prof Milije, koji tada obično kaže šta tačno da se uči iz knjige.

Drugi je klasičan način polaganja: pismeni + usmeni + seminarski.
Seminarski rad, 50 poena
Pismeni (2 kolokvijuma) , (100+100)/2
Usmeni, 100 poena

Seminarski nije obavezan ali mnogo izvlači ocenu na kraju. Na pismenom često znaju da upadnu i teorijska pitanja, koja oduzimaju mnogo poena. Usmeni se radi pismeno i ima negativne bodove. Sadrži sledeće celine:


• DA/NE pitanja, 20 pitanja * 1 poen = 20 peona
• Zatvorena pitanaja, 30 pitanja * 2 peona = 60 poena
• Otvorena pitanja, 10 pitanja * 2 poena = 20 poena

Konačna skala:

  • 5 -125 poena
  • 6 - 150
  • 7 - 175
  • 8 - 200
  • 9 - 225
  • 10 - 250


Zvaničan sajt predmeta je http://www.odlucivanje.fon.rs .

 

Nastavni kadar

Materijali

1
3
1
3
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Komentari (0)

Postavi komentar

Pseudonim:
E-mail:
Komentar:
Antispam:

19 + 9

Komentari prolaze moderaciju, zato što smo tako u mogućnosti

Anketa

Koliko ste čekali da se upišete?
widget @ surfing-waves.com