Операциона истраживања 1

19.11.2014 13:36

Фонд часова: 2+3 (предавања + вежбе)

Циљ: Упознавање најважнијих модела и метода линеарног, нелинеарног, целобројног и динамичког програмирања, као и њихове практичне примене.

Операциона истраживања 1 су логичан и једноставан предмет који не би требао да вам представља проблем, посебно ако сте склони редовном раду. Професори и асистенти на катедри су пријатни и увек спремни да изађу у сусрет студентима, а материја је занимљива и логична.

Предавања су корисна и треба их редовно посећивати због лакшег разумевања материје.

Вежбе такође препоручујемо, олакшаће вам полагање испита (а можда остварите и додатне бодове које асистенти деле шаком и капом). Неки асистенти такође дају домаћи, који вам исто доноси додатне бодове.

Испит се састоји из теоријског дела и практичних задатака. Оба дела испита се могу дати преко колоквијума, с тим што се теоријски колоквијум од 2015/2016. године даје усмено.

Поред тога, постоји и пројектни рад који се брани у групи од троје студената и (углавном, ако га урадите на време) код асистента Миње Мариновића. Он је, као и сви професори и сарадници на овој катедри, спреман да изађе у сусрет студенту кад год је потребно и прилично дарежљив када су бодови у питању. Пројекат није обавезан, али без одбрањеног пројекта не можете остварити оцену 10. С обзиром да стварно не захтева много посла, топло вам га препоручујемо.

Оцена се формира збиром предиспитних обавеза (домаћи, пројекат) и остварених бодова на испиту/колоквијумима. Детаљно објашњење начина оцењивања можете погледати на сајту предмета.

Напомена: Обавезно идите на увиде у радове, асистенти и професори умеју да вам „поклоне“ два, три поена, ако вам фале са оцену више. Често ће вас питати оно што сте погрешили на колоквијуму/испиту како бисте поштено зарадили те поене.

Литература:

  1. С. Крчевинац, М. Ченгаловић, В, Ковачевић-Вујчић, М. Мартић, М. Вујошевић: "Операциона истраживања 1", NEWPRESS, Смедерево, 2012.
  2. М. Мартић, Д. Макајић-Николић, Г. Савић, Б. Панић: "Операциона истраживања 1", NEWPRESS, Смедерево, 2012.

* Што се литературе тиче, могу се користити и старија издања јер се садржај није значајно мењао.

Усмени други део Операциона истраживања 1

Опис:

Материјали за други део усменог испита из Операционих истраживања 1

ново!


Објављено: 16.01.2016


Број преузимања: 2575


0
51
Усмени први део Операциона истраживања 1

Опис:

Материјали за други део усменог испита из Операционих истраживања 1

ново!


Објављено: 16.01.2016


Број преузимања: 2821


3
50
Питања за први колоквијум

Опис: by В.Т. - 04.12.2008


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1305


1
11
Питања за први колоквијум (21.11.2007.)

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1578


3
7
ОИ 1 - рокови

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1538


44
5
Симплекс

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1731


1
4
Мат. модели

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1694


1
4
Динамичко

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 479


2
3
Транспорт

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1294


1
3
Испитна питања

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 930


2
3
Матричне игре

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 592


2
2
Симплекс софтвер

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 619


2
2
Задаци за први колоквијум

Опис: + нека решења, модели у Линго-у...


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2061


1
2
Питања за други колоквијум (10.01.2008)

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 858


1
2
Питања за други колоквијум (10.01.2008)

Опис:


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 669


1
2
Пушкице из модела

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 922


2
2
Замена машина

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 484


3
1
Залихе

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 588


2
1
Мрежни дијаграми

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 541


2
1
Мрежно програмирање

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 534


4
1
Транспорт

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 867


2
1
Пушкице за усмени

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 886


3
1
Нелинеарно

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 639


1
1
Пример домаћег задатка

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 937


4
1
Примери питања за усмени колоквијум

Опис: Нелинеарно програмирање


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1045


1
1
Нелинеарно програмирање

Опис: Фолије са предавања


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 955


1
1
Пројектни задатак

Опис: <p>Студија случаја 23, једна од оних које је имала генерација која је слушала 2012/13 године</p>


Објављено: 08.06.2014


Број преузимања: 798


0
1
Математички модел, први поправни колоквијум

Опис: <p>Задатак из математичког модела на првом поправном колоквијуму(2008 година)</p>


Објављено: 08.06.2014


Број преузимања: 794


0
1
Миличина скрипта за усмени испит

Опис:

Материјали за усмени испит из ОИ1.


Објављено: 11.01.2018


Број преузимања: 20


0
1
Операциона истраживања 1, задаци за први колоквијум 2007-2014.

Опис:

ново 2015!


Објављено: 13.11.2015


Број преузимања: 701


0
0