Технологија управљања квалитетом

19.08.2013 14:38

Број ЕСПБ поена: 5
Фонд часова: 2+2 (предавања + вежбе недељно)
Предмет се слуша у шестом семестру

 

Циљ: Предмет се бави обуком студената техникама и технологијама којима се могу користити да би адекватно управљали квалитетом. Циљ је научити да се организација посматра као систем, затим управљање процесима унутар система. Једном речију своди се на технологију која се користи за управљање квалитетом.

 

Предавања и Вежбе: Држи их доц. др Ивана Мијатовић која је свим студентима УК позната са предмета Основе Квалитета. Стил и начин предавања није битно промењен у односу на Основе Квалитета. Професорка свој рад заснива на комуникацији са студентима и по многима је један од најпреданијих предавача на УК а можда и на ФОНу. Проблематику овог предмета обрађује кроз студије случаја, интеракцију са студентима, посвећеност, сталоженост у раду. Многи студенти је упоређују са учитељицом због специфичног стила, некима је то савршено, неки више воле оне традиционалније методе где је професор главни а студенти се ништа не питају. Није повучена паралела између вежби и предавања, тако да професорка задржава право да у било ком термину прича о теорији или да вежба студије случаја са студентима. Њена предавања и вежбе обилују савременим светским стилом наставе, зато су најпосећенија. Не постоји класично уписивање, већ се студенти кроз активности уписују на радне задатке и то се евидентира. Постоји опција слушања предмета на Енглеском језику што ако сте у могућности (разумете и говорите добро енглески језик) никако не треба пропустити.

 

Начин полагања:

·         Активности на предавањима и вежбама – овде се подразумева учешће у дискусији на дату тему, предложена решења проблема, активност и посећеност наставе. Евиденција се води у виду радних задатака на које се потписују студенти или групе, зависно од теме. Учествује у оцени са 20%.

·         Семинарски рад – сличан оном из Основа Квалитета, није обиман, садржи пар страница и израђује се појединачно. Учествује у оцени са 20%.

·         Колоквијум – ради се на половини семестра и обухвата до тада пређено градиво. Питања су отвореног типа и конкретна су, што значи да се објасне дате дефиниције, наведу примери, објасне примери. Колоквијум не елиминише део градива, већ се градиво са њега може наћи на завршном испиту. Учествује у оцени са 30%.

·         Завршни испит – обухвата комплетно градиво предмета, конципиран је на исти начин као колоквијум. Учествује у оцени са 30%.

 

Литература:

·         Ауторизована скрипта – др Ивана Мијатовић

·         John S. Oakland „Total Qualitz management“ – text and cases, Elsevier, 2008. Ова књига се налази у библиотеци и није преведена. Често се користе делови из ње за предавања и вежбе, али за спремање испита се користи ауторизована скрипта. Књига је пожељна за сваког ко планира да се бави Квалитетом.

·         Donna C.S. Summers „Quality management“ – creating and sustaining organisational efectiveness, 2009. И ова књига се налази у библиотеци и није преведен, као и претходна није потребна за спремање испита али је савршена литература за пословање у области Управљања Квалитетом.

 

Питања за колоквијум

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 600


0
1
Скрипта - скраћена верзија (9. страна)

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 711


0
1
ТУК први кол

Опис: <p>Скрипта за први колоквијум</p>


Објављено: 09.11.2014


Број преузимања: 1393


0
1
ТУК други кол

Опис: <p style="text-align: justify;">Скрипта за други колоквијум</p>


Објављено: 09.11.2014


Број преузимања: 259


0
1
ТУК за усмени(цео)

Опис: <p>Скрипта за усмени део испита</p>


Објављено: 09.11.2014


Број преузимања: 615


0
1
Скрипта 1. део

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 585


0
0
Скрипта 2. део

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 672


0
0
Скрипта

Опис: by bobosmrad -29.04.2009.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 867


0
0
Питања за колоквијум

Опис: by Ива - 05.10.2009


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 498


0
0
Скрипта

Опис: by Ива - 05.10.2009


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1360


0
0