Пословни информациони системи

19.03.2017 01:52

Број ЕСПБ поена: 5 (алтернативни предмет)
Фонд часова: 2+1+1 (предавања + вежбе + лабораторијске вежбе недељно)
Предмет се слуша у седмом семестру

Циљ:  Сагледавање карактеристика пословних информационих система, овладавање основним концептима готових интегрисаних софтверских система.

Предавања и вежбе: Предавања држи доц. др Огњен Пантелић, са чијим начином рада су упознати сви студенти још од прве године студирања на предмету Увод у информационе системе. Присуство на предавањима је обавезно и представља услов за излазак на испит. Неопходно је имати најмање 50% присуства. Предавања су интересантна и активним учешћем се може ослободити усменог дела испита (потребно је имати најмање 4 плуса како би били ослобођени усменог). Вежбе држи асистенткиња Ана Пајић. Вежбе нису обавезне, али активно учешће на истим може допринети лакшој одбрани семинарског рада. Одбрана семинарског рада представља услов за излазак на усмени део испита.


Начин полагања:

Испит се полаже писмено и усмено. На писменом делу испита се брани семинарски рад. Након успешно одбрањеног семинарског рада студент усмени део испита полаже код професора Пантелића. Усмени део испита се састоји из два питаоа која се извлаче, након чега студенти пищу концепт а затим одговарају код професора. Могуће је овај део испита завршити кроз активно учешће на предавању, где је неопходно скупити 4 плуса (два у првој половини и два у другој половини семестра).

Уколико студент оствари два плуса у првој половини семестра биће ослобођен првог дела градива и на усменом извлачи једно питање из другог дела. Исто важи и за други део семестра, тј. уколико студент оствари два плуса у другом делу семестра на усменом ће извлачити једно питање из првог дела. Може се десити да студент током семестра добије само један плус и у том слушају има право на замену питања из дела градива у оквиру ког је плус освојен. Студент који није био активан на предавањима, тј. нема ни један плус регуларно извлачи два питања (једно из првог, друго из другог дела градива). Коначна оцена се рачуна на следећи нашин: 0.4*поени са семинарског рада + 0.6*поени са усменог дела испита.

Наставник: доц. др. Огњен Пантелић ([email protected])

Асистент: Ана Пајић ([email protected])

 

Литература:

  • Слајдови са предавања и вежби који се налазе на предметном сајту.

 

Скрипта

Опис: by tamoneko - 09.03.2010.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 3053


0
0