Principi programiranja

06.05.2014 18:28

Broj ESPB poena: 6
Fond časova: 2+1+1 (predavanja + vežbe + praktične vežbe)
Predmet se sluša u trećem semestru


Uči se programski jezik JAVA.

Način polaganja:
Pismeno:
Individualna izrada jednostavnog  programa/zadatka, u računskom centru, na računaru, u trajanju od sat vremena. Na ispitu se dobija od 0 do 100 poena. Ocena se formira na sledeći način:

51 – 60 …………… 6
61 – 70 …………… 7
71 – 80 …………… 8
81 – 90 …………… 9
91 – 100 …………. 10


Preko kolokvijuma:
Tri  testa u toku semestra, u proseku na svakih mesec dana po jedan. Svaki test se radi  individualno, u računskom centru, na računaru, u trajanju od sat vremena. Na svakom od testova rešava se po jedan praktičan programerski zadatak.
Svrha testova je olakšavanje polaganja ispita. Tokom ta tri testa, studenti skupljaju poene. Maksimalan broj poena koji se tako može skupiti je 100. Studenti,  koji su pristuni na minimum 80% časova vežbi, mogu da osvoje 5 nagradnih poena, koji se onda sabiraju sa brojem poena osvojenim na testovima. Tokom semestra mogu sakupiti još 5 nagradnih poena, gde na vežbama rade neke manje zadatke i ko prvi uradi, dobija te poene. Studenti koji preko testova i nagradnih poena sakupe ukupno 51 poen ili više, mogu da budu potpuno oslobođeni ispita, uz ocenu koja se formira na isti način kao i ocena na ispitu (v. gore).


Studenti koji nisu zadovoljni tako dobijenom ocenom regularno polažu ispit, u bilo kom roku, s tim da će im konačna ocena onda biti formirana samo na osnovu poena osvojenih na ispitu. Drugim rečima, poeni osvojeni na kolokvijumima/testovima u takvim slučajevima se uopšte ne uzimaju u obzir, kao ni poeni sa vežbi.

Zvanični sajt predmeta: http://pp.fon.rs/

Literatura:

-Tomić B., Jovanović J., Milikić N., Ševarac Z., Đurić D., Principi programiranja: praktikum sa primerima i rešenim zadacima u programskom jeziku Java, FON, Beograd, 2013.

Скрипта из Jave

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 629


1
5
Семинарски радови

Opis: Стари материјали (PASCAL)


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 288


2
3
Задаци из Visual Basic-a 2

Opis: - Смер Операциони менаџмент од Ивана К. (28.08.2008)


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 272


1
3
Primer ispitnog roka

Opis:

Primer ispitnog roka, GUI


Objavljeno: 05.10.2013


Broj preuzimanja: 478


1
3
Програм

Opis: Стари материјали (PASCAL)


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 358


2
2
Испитна питања

Opis: Стари материјали (PASCAL)


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 328


2
2
Ispitni rok

Opis: Ispitni rok


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 453


1
2
Thinking in Java - Bruce Eckel

Opis: Сјајна књига. Препоручена од Дејана Симића.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1478


1
2
Maтеријали са вежби

Opis: 2009/2010


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 353


1
2
Java - решен колоквијум (јан 2005)

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 498


1
1
Februar i Jun 2012

Opis: Februar i Jun 2012


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 359


1
1
Java - колоквијум (јан 2007)

Opis: 15 задатака


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 367


1
1
Задаци из Visual Basic-a 1

Opis: - Смер Операциони менаџмент од Ивана К. (28.08.2008)


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 293


1
1
Графички интерфејси

Opis: Материјали за припрему


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 920


1
1

Kakve rezultate očekujete nakon ispitnog roka?

Glasaj Rezultati