Ekonomika poslovanja i planiranje

20.08.2013 00:11

Broj ESPB poena:

  • Menadžment:6
  • Operacioni menadžment: 5

Fond časova:

  • Menadžment: 2+2+1 (predavanja + vežbe + laboratorijske vežbe nedeljno)
  • Operacioni menadžment: 2+2 (predavanja + vežbe nedeljno)

Predmet se sluša u trećem semestruCilj:
Sticanje znanja i veština iz oblasti ekonomike poslovanja i poslovnog planiranja relevantnihsa aspekta savremenog poslovanja.

Način polaganja:
Ispit se u zavisnosti od broja kandidata radi pismeno ili usmeno.Profesor diktira 4 pitanja i na sva četiri pitanja neophodno je bar delimično odgovoriti da bi se položio ispit. Dva pitanja dolaze iz prve knjige a dva iz druge (pogledati u literaturi). Ako se ispit radi pismeno sastoji se od dva dela: prvi deo na kome se odgovara u vežbanci na pitanja koje je profesor izdiktirao, zatim se papir predaje na pregledanje. Posle toga sledi pauza od 2 sata, a posle pauze je upis ocena za one koji su položili.
Posećivanje vežbi i predavanja donosi ocenu više. Izrada seminarskog rada, koji se brani u terminu predavanja donosi takođe ocenu više ili zamenjuje jedno pitanje na usmenom ispitu. Seminarski se radi samostalno ili u grupi od dva studenta.

Literatura: Prof. dr Milićević Vesna, Doc dr Bojan Ilić ' Ekonomika preduzeća-fokus na savremeno poslovanje'
Prof. dr Milićević Vesna 'Strategijsko poslovno planiranje'-menadžment pristup

Планирање - скрипта

Opis: ново!


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1189


2
8
Питања из јануарског рока 2014.

Opis: <p>ЕКП питања из јануара 2014.</p>


Objavljeno: 04.02.2014


Broj preuzimanja: 606


2
7
Економика - пушкица

Opis: ново!


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 797


0
4
Сређена скрипта из економике

Opis: <p>Сређена скрипта из економике (26 стр.)</p>


Objavljeno: 22.02.2014


Broj preuzimanja: 946


0
2
Економика бизниса

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 366


0
1
Семинарски

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 364


0
1
Пушкице

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 427


0
0
Испитна питања

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 717


0
0
Испитна питања

Opis: - јануар, април 2008 by wwt, 02.07.2008


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 471


0
0

Kakve rezultate očekujete nakon ispitnog roka?

Glasaj Rezultati