Управљање трошковима

19.08.2013 14:27

Број ЕСПБ поена: 6
Фонд часова: 2+2 (предавања + вежбе недељно)
Предмет се слуша у четвртом семестру

Циљ: 

Стицање знања, вештина и способности из области управљања трошковима предузећа

О предмету:

Предмет је практично надоградња на Економику пословања и планирање и систем рада је готово идентичан.

Предавања су досадна уколико вас не занима материја јер професор само предаје, и то прилично монотоно, а студенти долазе само да се упишу на списак.

Вежбе су досадне у почетку јер асистенткиња диктира материју са слајдова, док се касније раде студије случаја и оне буду интересантне.

Бодови на присутност и активност се добијају на сваком предавању и сваким вежбама. Ти бодови служе за две ствари. Прво, на основу њих се студенти групишу у 3 категорије, и онима у највишој категориј, односно онима који су имали највише бодова за активност, испит се прегледа са "блажим" критеријумом. Друго, потребна је присутност на преко 60% предавања како би имали право да браните семинарски.

Начин полагања испита:

 Испит се полаже писмено у испитном року и састоји се од 4 питања која долазе из књиге и са презентација са вежби, које асистенткиња диктира јер је "политика катедре" да не деле материјале студентима (а и када би делили не би имали где јер немају сајт).

У другом делу семестра се одржава тест (датум и градиво које се обрађује одређује професор), који ослобађа од два питања на испиту уколико се положи. Проблем са овим тестом је што је пролазност јако мала јер траже да се све од речи до речи одговори или не признају одговор уопште.

Такође постоји опција да се ради семинарски на неку од тема које професор задаје и уколико га успешно одбраните на испиту можете да бирате да одговарате на једно питање мање, или да имате оцену више. Немојте се уплашити од силних правила за израду семинарског јер су јако ретки они који нису одбранили.

Коначна оцена се добија на основу субјективне процене како сте све урадили.

Литература:

- Илић Б., Милићевић В., Менаџмент трошкова - Стратегијски оквир, ФОН, Београд 2009.

Додатна литература: 

- Илић Б., Стратегије формирања цена у условима дисконтинуитета, Задужбина Андрејевић, Београд, 2001.
- Марковски С., Трошкови у пословном одлучивању, Научна књига, Београд, 1991.

Скрипта by sepra

Опис:

Скрипта за испит.


Објављено: 26.02.2018


Број преузимања: 3791


0
72
Skripta

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 3433


2
5
Скрипта

Опис: by SN - 21.03.2010.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 3919


3
2
Задаци

Опис: by SN - 21.03.2010.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2362


0
2