Управљање квалитетом

19.08.2013 13:42

Број ЕСПБ поена:

 • ИСит, МЕ, ОМ: 5
 • МКиС: 6

Фонд часова:

 • ИСиТ, МЕ, ОМ: 2+2 (предавања + вежбе недељно)
 • МКиС: 2+2 (предавања + вежбе)

Предмет се слуша:

 • ИСиТ: у осмом семестру
 • МЕ, ОМ, МКиС: у четвртом семестру

Са гледиште студената ово је најдосаднији испит за учење на четвртој години. Састоји се од учења дефиниција које звуче скоро исто. Професор на предавањима предаје слајдове који ће бити на испиту, док се на вежбама само објашњава шта ће се радити на пројектном раду.

Циљ предмета:

 • Разумевање основних појмова који се доводе у везу са квалитетом.
 • Разумевање основа, принципа и процеса управљања квалитетом.
 • Савладавање приступа и начина управљања квалитетом у пословним системима.

Начин полагања испита: 

Предиспитне обавезе (30% испитне оцене):

Пројектни рад
На смеру МКС-а пројектни рад се ради у групи од 3 студента, а на осталим смеровима у групи од
5 студената, , тако што ћете измислити неко предузеће, или узети из реалног окружења, за који вам
предлажемо да буде производно, а не услужно како би вам било лакше при изради. Пројектни рад се састоји из два дела и сваки део се брани пред колоквијумску недељу, сваки део има по неколико
тачака које треба само да попуните на већ готовом темплејту и предате на време асистенту. Пројектни рад се предаје пред сваки колоквијум. Највише студента управо овде себи смањи оцену зато што не носе асистентима рад на увид па се испостави да има јако пуно нових ствари које су асистенти променили у односу на претходну генерацију. На вежбама асистенти показују како да се попуњава тај темплејт, али пошто те вежбе и нису нешто корисне мало студената их посећује. Саветујемо вам да када неки део пројектног урадите, однесете на увид асистенту и то у термину вежби.

Писмени испит и писани део усменог испита (70% испитне оцене):

Полаже се писано у испитном року и састоји се од 3 групе питања:

 1. Отворена питања
 2. Затворена питања
 3. Питања из тема обрађених пројектним радом

Усмени испит (10% испитне оцене):

Усмено се одговара само уколико то студент жели, односно уколико није задовољан предложеном оценом. Професор поставља 3 питања и након одговарања студента могу се десити следеће ситуације:

 1. Студент је тачно одговорио на сва 3 питања → уписује му се оцена више од предложене
 2. Студент је тачно одговорио на 2 питања → уписује му се већ предложена оцена
 3. Студент је тачно одговорио на мање од 2 питања → уписује му се оцена мање од предложене

Додатни поени:

Присуство на предавањима (максимално 5% од основног износа освојених поена):

Професор на крају пар предавања у току семестра да студију случаја и питања на која треба дати одговоре, и на основу тога се освајају поени на присуство.


Предуслови за предлог оцене:

 1. Минимално оцена 6 из пројектног рада
 2. Освојено минимално 60 поена на писаном делу испита

Скала за предлог оцене:

60% ≤ Оцена 6 < 68%

68% ≤ Оцена 7 < 76%

76% ≤ Оцена 8 < 84%

84% ≤ Оцена 9 < 92%

92% ≤ Оцена 10

Литература:

Управљање квалитетом, Факултет организационих наука, Београд, 2015., Недељко Живковић, Маја Глоговац
“Juran’s Quality Handbook”, MCGraw-Hill Professional, 2010., Joseph Juran

Додатна литература:

“Основе интегралног управљања квалитетом производа”, проф. др Живко Митровић

Деминг Е., "Како изаћи из кризе", Пословни систем Грмеч, Привредни преглед, Београд, 1997.

Статус предмета:

       Обавезан

        • II година (IV семестар) смерови МКиС, ME i OM

       • IV година (VIII семестар) смер ИСиТ

 

Наставник и сарадници:

Представљање предмета Управљање квалитета од стране асистенткиње Ане Хорват дат је на
следећем линку.

Страница предмета:

http://uk.fon.rs/

 

Скрипта за други колоквијум

Опис: 17.06.2010.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1797


84
83
Junski rok 2014

Опис: <p>Sakupljena pitanja različitih grupa, junski rok 2014</p>


Објављено: 20.08.2014


Број преузимања: 3611


50
60
Управљање квалитетом - 2013. by Maksa

Опис:

Сређена предавања - 22.06.2013


Објављено: 28.08.2013


Број преузимања: 10000


21
43
Материјали за испит by Љовисна

Опис:

Савети за полагање предмета, скрипте, питања, примери семинарског рада.


Објављено: 26.02.2018


Број преузимања: 1641


0
25
Вежбе 01

Опис: - 16.03.2009.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1418


10
20
Писмени део испита - питања у вези са пројектним радом

Опис:

Структура је углавном годинама иста


Објављено: 09.10.2015


Број преузимања: 1567


0
11
Скрипта са предавања

Опис: 10.04.2010.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2882


2
6
Предавања 02

Опис: - 16.03.2009.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1445


4
4
Темплејт за форму пројектног задатка

Опис: - 16.03.2009.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2397


3
3
Питања за колоквијум

Опис: 10.04.2010.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2155


2
2
Скрипта УК

Опис: <p style="text-align: justify;">Скрипта из 2012 године, најбитније са предавања</p>


Објављено: 09.11.2014


Број преузимања: 3654


1
2
Вежбе 02

Опис: Основе за пројектни задатак - 16.03.2009.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1710


1
1
Скрипта са предавања 2

Опис: 28.04.2010.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2799


1
1