Upravljanje kvalitetom

19.08.2013 13:42

Broj ESPB poena:

 • ISit, ME, OM: 5
 • MKiS: 6

Fond časova:

 • ISiT, ME, OM: 2+2 (predavanja + vežbe nedeljno)
 • MKiS: 2+2 (predavanja + vežbe)

Predmet se sluša:

 • ISiT: u osmom semestru
 • ME, OM, MKiS: u četvrtom semestru

Sa gledište studenata ovo je najdosadniji ispit za učenje na četvrtoj godini. Sastoji se od učenja definicija koje zvuče skoro isto. Profesor na predavanjima predaje slajdove koji će biti na ispitu, dok se na vežbama samo objašnjava šta će se raditi na projektnom radu.

Cilj predmeta:

 • Razumevanje osnovnih pojmova koji se dovode u vezu sa kvalitetom.
 • Razumevanje osnova, principa i procesa upravljanja kvalitetom.
 • Savladavanje pristupa i načina upravljanja kvalitetom u poslovnim sistemima.

Način polaganja ispita: 

Predispitne obaveze (30% ispitne ocene):

Projektni rad
Na smeru MKS-a projektni rad se radi u grupi od 3 studenta, a na ostalim smerovima u grupi od
5 studenata, , tako što ćete izmisliti neko preduzeće, ili uzeti iz realnog okruženja, za koji vam
predlažemo da bude proizvodno, a ne uslužno kako bi vam bilo lakše pri izradi. Projektni rad se sastoji iz dva dela i svaki deo se brani pred kolokvijumsku nedelju, svaki deo ima po nekoliko
tačaka koje treba samo da popunite na već gotovom templejtu i predate na vreme asistentu. Projektni rad se predaje pred svaki kolokvijum. Najviše studenta upravo ovde sebi smanji ocenu zato što ne nose asistentima rad na uvid pa se ispostavi da ima jako puno novih stvari koje su asistenti promenili u odnosu na prethodnu generaciju. Na vežbama asistenti pokazuju kako da se popunjava taj templejt, ali pošto te vežbe i nisu nešto korisne malo studenata ih posećuje. Savetujemo vam da kada neki deo projektnog uradite, odnesete na uvid asistentu i to u terminu vežbi.

Pismeni ispit i pisani deo usmenog ispita (70% ispitne ocene):

Polaže se pisano u ispitnom roku i sastoji se od 3 grupe pitanja:

 1. Otvorena pitanja
 2. Zatvorena pitanja
 3. Pitanja iz tema obrađenih projektnim radom

Usmeni ispit (10% ispitne ocene):

Usmeno se odgovara samo ukoliko to student želi, odnosno ukoliko nije zadovoljan predloženom ocenom. Profesor postavlja 3 pitanja i nakon odgovaranja studenta mogu se desiti sledeće situacije:

 1. Student je tačno odgovorio na sva 3 pitanja → upisuje mu se ocena više od predložene
 2. Student je tačno odgovorio na 2 pitanja → upisuje mu se već predložena ocena
 3. Student je tačno odgovorio na manje od 2 pitanja → upisuje mu se ocena manje od predložene

Dodatni poeni:

Prisustvo na predavanjima (maksimalno 5% od osnovnog iznosa osvojenih poena):

Profesor na kraju par predavanja u toku semestra da studiju slučaja i pitanja na koja treba dati odgovore, i na osnovu toga se osvajaju poeni na prisustvo.


Preduslovi za predlog ocene:

 1. Minimalno ocena 6 iz projektnog rada
 2. Osvojeno minimalno 60 poena na pisanom delu ispita

Skala za predlog ocene:

60% ≤ Ocena 6 < 68%

68% ≤ Ocena 7 < 76%

76% ≤ Ocena 8 < 84%

84% ≤ Ocena 9 < 92%

92% ≤ Ocena 10

Literatura:

Upravljanje kvalitetom, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2015., Nedeljko Živković, Maja Glogovac
“Juran’s Quality Handbook”, MCGraw-Hill Professional, 2010., Joseph Juran

Dodatna literatura:

“Osnove integralnog upravljanja kvalitetom proizvoda”, prof. dr Živko Mitrović

Deming E., "Kako izaći iz krize", Poslovni sistem Grmeč, Privredni pregled, Beograd, 1997.

Status predmeta:

       Obavezan

        • II godina (IV semestar) smerovi MKiS, ME i OM

       • IV godina (VIII semestar) smer ISiT

 

Nastavnik i saradnici:

Predstavljanje predmeta Upravljanje kvaliteta od strane asistentkinje Ane Horvat dat je na
sledećem linku.

Stranica predmeta:

http://uk.fon.rs/

 

Скрипта за други колоквијум

Opis: 17.06.2010.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1768


84
83
Junski rok 2014

Opis: <p>Sakupljena pitanja različitih grupa, junski rok 2014</p>


Objavljeno: 20.08.2014


Broj preuzimanja: 3589


50
60
Управљање квалитетом - 2013. by Maksa

Opis:

Сређена предавања - 22.06.2013


Objavljeno: 28.08.2013


Broj preuzimanja: 9877


21
43
Материјали за испит by Љовисна

Opis:

Савети за полагање предмета, скрипте, питања, примери семинарског рада.


Objavljeno: 26.02.2018


Broj preuzimanja: 1621


0
25
Вежбе 01

Opis: - 16.03.2009.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1402


10
20
Писмени део испита - питања у вези са пројектним радом

Opis:

Структура је углавном годинама иста


Objavljeno: 09.10.2015


Broj preuzimanja: 1555


0
11
Скрипта са предавања

Opis: 10.04.2010.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2856


2
6
Предавања 02

Opis: - 16.03.2009.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1422


4
4
Темплејт за форму пројектног задатка

Opis: - 16.03.2009.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2363


3
3
Питања за колоквијум

Opis: 10.04.2010.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2142


2
2
Скрипта УК

Opis: <p style="text-align: justify;">Скрипта из 2012 године, најбитније са предавања</p>


Objavljeno: 09.11.2014


Broj preuzimanja: 3621


1
2
Вежбе 02

Opis: Основе за пројектни задатак - 16.03.2009.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1672


1
1
Скрипта са предавања 2

Opis: 28.04.2010.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2766


1
1