Страни језик 2 (2009)

20.08.2013 12:08

Број ЕСПБ поена: 4
Фонд часова: 2+2 (предавања + вежбе недељно)
Предмет се слуша у другом семестру

ЕНГЛЕСКИ:

Предавања држи предавач у настави мр Гордана Матић/Митић/Јакић, док вежбе држе Јелена Анђелковић i Марија Новаковић .

Акценат се даје проширивању вокабулара терминима из области менаџмента, маркетинга, рачуноводства, информационим системима итд.

Оцена се састоји из испита, колоквијума и долазака на вежбе.

   1. У току семестра постоје два теста која се раде на два предавања на којима можете добити укупно 8 поена, а обично се не знају термини када ће ти тестови бити. Преостала 2 поена добијате на одговоре на вежбама.
   2. Полаже се само један колоквијум на којем се раде задаци везани за терминологију и граматику. Колоквијум носи од 0 до 40 поена.
   3. Писмени испит се састоји из различитих вежби који се тичу писања пословног писма са коришћењем речи које вам они задају, тражења грешака у писму, спајања фраза и парафразирања већ датих реченица и слично. Писмени део носи до 50 бодова.

Текстови који долазе у област су сви обрађени текстови на вежбама и предавањима, а материјале за учење можете наћи и у PowerPoint презентацијама.

Књига је иста као и за Енглески језик 1.

Француски:

Предавања и вежбе држи професорка др Весна Цакељић.

Енглески 2 колоквијум

Опис: <p>Потребне речи за припрему колоквијума из предмета Енглески 2</p>


Објављено: 24.06.2014


Број преузимања: 1087


0
3
Скрипта за колоквијум - Енглески 2

Опис: 12.04.2009.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1017


0
2
Граматика за сва три енглеска

Опис: јануар, 2013


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 661


0
1
Преводи из енглеског

Опис: 11.12.2008


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 3150


0
0
Слајдови и вежбе

Опис: за први колоквијум - 11.04.2009


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 671


0
0
Презентације

Опис: CV i The Cover Letter


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 768


0
0