Inteligentni sistemi

19.08.2013 15:12

Broj ESPB poena: 6
Fond časova: 2+2 (predavanja + vežbe nedeljno)
Predmet se sluša u sedmom semestru

Inteligentni sistemi su predmet koji drži ekipa sa principa programiranja. Predmet je vrlo specifičan, usko stručan i kao takav nije popularan među studentima. Predavanja i vežbe drže komibinovano Bojan Tomić, Zoran Ševarac, Jelena Jovanović i Nikola Milikić, u zavisnosti od celine koja se obrađuje. Predmet obuhvata 4 oblasti (2013/14):

  • Ekspertni sistemi
  • Neuronske mreže
  • Mašinsko učenje
  • Semantički web

Polaganje je na dva načina:

Studenti koji žele ocene 9 ili 10: Polaže se putem projektnog rada. Da biste radili projektni, morate se kvalifikovati preko kolokvijuma. Kolokvijum daje tri tipa ocene: nije se kvalifikovao (ne može da radi projektni), uslovno se kvalifikovao (može da radi projektni, ali ne i da ga odabere) i kvalifikovao se (radi projektni na predloženu ili zadatu temu).

Studenti koji žele ocene 6 - 8: Radi se test teorijskih pitanja. Moguća teorijska pitanja su data na sajtu predmeta, a literatura su prezentacije sa predavanja i vežbi (takođe na sajtu predmeta). Među materijalima imate i skriptu za teoriju, ali povedite računa da li su pitanja ista, pošto se predmet menja iz godine u godinu.

Kolokvijum: Na sajtu predmeta su dati primeri zadataka kakvi dolaze za kolokvijum. Kolokvijum je programerski, radi se jedan zadatak, na računarima. Potrebno je spremiti zadatke i naučiti kako se koriste 4 API-ja  za javu (weka za Mašinsko učenje, drools za ekspertne sisteme, neuroph za neuronske mreže i rdf i jena za semantički web). Zadaci nisu jednostavni i potrebno je da posedujete dobro znanje programiranja.

Projekat: Projekat je stvar dogovora sa predmetnim asistentima. Moguće je predložiti svoju temu ili uzeti neku od ponuđenih. Takođe, studenti koji su slušali Savremene softverske arhitekture, mogu uraditi zajednički projekat za oba predmeta, sve u dogovoru sa asistentima i profesorom Đurićem.

Sajt: http://ai.fon.bg.ac.rs/osnovne/inteligentni-sistemi/

Преправљена скрипта по новим питањима

Opis:

EDIT : Dopunjeno za školsku 2015/2016 po pitanjima by Ladybrune


Objavljeno: 21.02.2016


Broj preuzimanja: 2873


0
167
Skripta po ispitnim pitanjima 2013/14 by Stepke

Opis: <p>Skripta za polaganje ispita - teorija. By Stepke</p>


Objavljeno: 10.02.2014


Broj preuzimanja: 3578


1
15
ML - zadatak za teorijski ispit

Opis: <p>Uputstvo za resavanje zadatka iz Masinskog ucenja, za teorijski ispit</p>


Objavljeno: 20.01.2014


Broj preuzimanja: 5229


3
10
Интелигентни системи - Скрипта

Opis: Нова питанја - мај 2013.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 4663


0
7
Skripta po ispitnim pitanjima 2013/14

Opis: <p>Skripta rađena po ispitnim pitanjima za &scaron;kolsku 2013/14 godinu.</p>


Objavljeno: 09.02.2014


Broj preuzimanja: 2049


0
4
Белешке са вежби за други клк by Anja (2018)

Opis:

Белешке са вежби за други колоквијум. 


Objavljeno: 05.01.2018


Broj preuzimanja: 893


0
1
Јануарски рок (2018)

Opis:

 Јануарски испитни рок 2018. године, једна група.


Objavljeno: 07.09.2018


Broj preuzimanja: 913


0
1