Операциона истраживања 2

19.08.2013 14:23

Број ЕСПБ поена:

  • ИСиТ: 5
  • МЕ, ОМ, УК: 6(алтернативни предмет на менаџменту)

Фонд часова: 2+2 (предавања + вежбе недељно)

Предмет се слуша: у шестом семестру

Циљ: Упознавање најважнијих модела и метода, као и практичне примене, теорије матричних игара, мрежног планирања, хеуристичког (истраживачког) приступа решавању проблема, управљања залихама, теорије редова чекања и теорије поузданости.

Присуства предавањима и вежбама нису обавезна, али је препоручљиво ићи на вежбе због задатака који се обрађују на вежбама. Уколико се одлучите да посећујете предавања, уколико слушате код проф. Милана Станојевића не би било лоше да носите књигу и директно на предавањима подвлачите, пошто предаје по књизи. Уколико одлучите да не посећујете предавања, препорука је да одете само два пута, први пут недељу или две пре првог колоквијума, када професор диктира шта тачно долази на теоријском колоквијуму и други пут кад буде то исто радио и за други колоквијум. Углавном то буде две недеље пре колоквијума, најбоље је распитати се код оних који су редовни како бисте знали кад ће се одржавати та припрема.

Начин полагања испита:

Парцијално: 

Могуће је путем колоквијума полагати задатке и теорију или само писмени, односно само усмени део (који се од 2015/2016. године полаже усменим одговарањем), при чему су писмени колоквијуми условљени, а теоријски нису. Оба колоквијума носе по 20 поена, односно ако полажете и задатке и теорију по 40 поена. Уколико преко колоквијума положите само усмени, тј. писмени део у року полажете онај део који вам је преостао.

Класично:

Уколико се одлучите да полажете испит на овај начин у термину писменог испита полажете задатке(раде се четири задатка) а у термину усменог одговарате на испитна питања.

У току семестра добићете неколико домаћих задатака од којих сваки тачно урађен носи 1 поен (бодују се и донекле тачни задаци са 0,3;0,5;07…). Поени остварени на домаћим задацима додају се на укупно остварен број поена на колоквијумима, односно испиту.

Пројектни задатак: Није обавезан, на њему је могуће остварити 10 или 15 поена, у зависности од типа задатка. Брани се пред крај семестра тј. све до термина писменог испита у испитном року биће одређено неколико термина за предају и одбрану. Могуће је отићи на лабораторијске вежбе(чије термине одржавања ће вам дати асистенти, највероватније у термину предавања пред прву колоквијумску недељу) и тамо питати све оно што вам није јасно у вези израде задатка.

Детаљни начин полагања и оцењивања можете погледати на сајту предмета.

Начин оцењивања:

Оцена

6

7

8

9

10

бр. поена

[51-60)

[61-70)

[71-80)

[81-90)

[91-100]

Битнe напоменe:

Оне колеге којима је фалио поен, два или три поена у коначном збиру за већу оцену, асистенти су омогућили да добију те поене тако што ће донети оне домаће задатке које нису радили или тако што ће урадити неки задатак из збирке.

На писменом испиту и колоквијуму дозвољено је коришћење литературе.

Наставници:

Проф. др Мирко Вујошевић, проф. др Милан Станојевић, проф. др Вера Вујичић, проф. др Милан Мартић, проф. др, Мирјана Чангаловић, мр. Драгана Макајић-Николић, мр. Марија Кузмановић, мр. Гордана Савић, Биљана Панић, Бисера Андрић Гушавац, Милена Поповић, Миња Мариновић.

Званичаи сајт предмета: http://www.laboi.fon.rs/

Литература:

- С. Крчевинац, М. Чангаловић, В. Ковачевић-Вујчић, М. Матрић, М. Вујошевић: "Операциона истраживања 2"(књига и збирка), ФОН, Београд 2006.

Анина скрипта за други усмени

Опис:

Искуцана скрипта за други усмени колоквијум.


Објављено: 12.02.2018


Број преузимања: 3961


10
69
Писмени рокови 2009 и 2010

Опис:

Писмени рокови из 2009 и 2010 године.


Објављено: 12.02.2018


Број преузимања: 1068


0
33
Скрипта за први усмени колоквијум

Опис:

НОВО!


Објављено: 04.08.2016


Број преузимања: 5346


0
11
Скрипта за други усмени колоквијум

Опис:

НОВО!


Објављено: 04.08.2016


Број преузимања: 3837


0
6
Тестови за други теоријски колоквијум

Опис: <p>Тестови за други теоријски&nbsp;колоквијум од пре две, три године(три групе)</p>


Објављено: 08.06.2014


Број преузимања: 2195


0
5
Пушкице за усмени

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1974


0
4
Пример пројектног задатка

Опис: <p>Пример пројектног задатка за матричне игре(димензије матрице 4х5) и мрежно планирање(дијаграм са 19 активности), пример- дијета, дата студија случаја</p>


Објављено: 08.06.2014


Број преузимања: 1699


1
4
Савети професора са припреме за други теоријски колоквијум

Опис: <p>Препорука професора&nbsp;са припреме за други теоријски колоквијум шта спремати за исти</p>


Објављено: 08.06.2014


Број преузимања: 2152


1
4
Drugi kolokvijum - teorija

Опис: <p>Urađena 3 primera teorijskih testova od prethodnih godina.</p>


Објављено: 08.06.2014


Број преузимања: 2473


0
4
Теорија за други колоквијум

Опис: <p>Други теоријски колоквијуми (две групе) од пре две, три године</p>


Објављено: 16.11.2014


Број преузимања: 1721


1
3
Први колоквијум (2017)

Опис:

Све групе са првог колоквијума 2017. године.


Објављено: 01.04.2018


Број преузимања: 1580


0
3
Мрежни дијаграми

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1459


0
2
Транспорт

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 974


0
2
Испитна питања

Опис:

2013


Објављено: 26.09.2013


Број преузимања: 1517


0
2
Мат. модели

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 978


1
1
Пример домаћег задатка

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1193


0
1
Питања за први колоквијум (08.04.2008.)

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1869


0
1
Скрипта за поправни колоквијум

Опис: Први део 16.06.2011


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1194


0
1
Слајдови Операциона истраживања 2

Опис:

Слајдови за први и други колоквијум из Операционих истраживања 2 (2015).


Објављено: 05.07.2015


Број преузимања: 1392


0
1
Замена машина

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1070


1
0
Залихе

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1268


0
0
Мрежно програмирање

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1395


0
0
Матричне игре

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1506


0
0
Динамичко

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1286


0
0
Симплекс софтвер

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 868


0
0
Нелинеарно

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 882


0
0
Транспорт

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 917


0
0
Симплекс

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 864


0
0
ОИ 2 - рокови

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1944


0
0
Задаци за први колоквијум

Опис: + нека решења, модели у Линго-у...


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1762


0
0
Пример теоретског колоквијума

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1663


0
0
Скрипта за први колоквијум

Опис: <p>by Stepke</p>


Објављено: 27.10.2013


Број преузимања: 4561


0
0