Информациони системи предузећа

19.08.2013 14:46

Број ЕСПБ поена: 7
Фонд часова: 2+2+2 (предавања + вежбе + лабораторијске вежбе недељно)
Предмет се слуша у седмом семестру

Циљ: Овај програм има за циљ да оспособи студенте:
• да користе Visual Basic for Applications ради аутоматизације поступака рада са подацима у EXCEL-у;
• да самостално формирају и воде приручне базе података у вези са пословима које ће обављати у предузећу;
• да разумеју робно-материјално и погонско књиговодство предузећа и учествују у тимовима за његово формирање и унапређивање

Начин полагања: Настава се састоји од предавања и вежби. Предавања трају два школска часа а вежбе чак четири. Посећивање вежби је обавезно. Обавезе студената су:
Писмени део испита: Студент прво полаже тест. Тест обухвата 18 питања са по три понуђена одговора од којих је само по један одговор тачан. Студент треба да препозна и заокружи тачан одговор. Тест питања су формирана тако да по два питања долазе из једне области предмета.
Усмени део испита: Он се полаже после успешно положеног теста. Усмени део испита се ради у рачунском центру где студент на рачунару треба да демонстрира рад на свом програму за књиговодство, а према случајно изабраном сценарију неког пословног збивања у предузећу.

Може се слободно рећи да је ово један од најбољих испита на целом факултету јер студенте смера Операциони менаџмент учи моћним алатима који су веома применљиви у реалним ситуацијама тј. у предузећима, зато овај предмет можемо слободно назвати занатом савремених инжењера менаџмента.

Литература: Проф. др Константин Костић, ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ПРЕДУЗЕЋА У ЕКСЦЕЛУ, базе података, макрои и апликације, Привредни Саветник, Београд 2005.

Званичан сајт предмета: http://uprsys.fon.rs/

Оквирни сценарији за усмени

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1422


0
2
Испитна питања

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1353


0
1
Скрипта за писмени испит

Опис:

Скрипта са одговорима на питања, 2016.


Објављено: 31.01.2016


Број преузимања: 3205


0
1