Пројектовање производних система

19.03.2017 13:54

Број ЕСПБ поена: 6
Фонд часова: 2+2 (предавања + вежбе недељно)
Предмет се слуша у осмом семестру

Циљ: Стицање основних знања и вештина из области пројектовања производних система.

Предавања и вежбе: Предавања и вежбе држи Иван Томашевић. Ни предавања ни вежбе нису обавезни али се могу добити поени самим присуством. Списак за присуство се пушта и на вежбама и на предавањима током целог семестра. Додатни поени се могу остварити кроз активно учешће на вежбама и предавањима. Током прве и друге недеље Иван Томашевић пушта списак за учешће у презентовању теоријских области и задатака. Студенти који се налазе на списку морају бити и физички присутни, у супротном не могу учествовати и остварити додатне поене. У суштини од треће недеље по пријављеним групама студенти држе предавања (теорију) у термину предавања и вежбе (задатке) у термину вежби.

Начин полагања: Током семестра се организује четири колоквијума (два за вежбе и два за предавања). Успешно положени колоквијуми представљају положен испит. Колоквијуми на којима се раде задаци су условљени, док колоквијуми на којима се ради теорија нису. Уколико студент не изађе на ниједан колоквијум у испитном року прво полаже задатке (писмени део исоита), а затим и теорију (усмени део испита). На писменом делу испита дозвољено је корищћење формула које су постављене на предметном сајту.

Наставник: Барбара Симеуновић ([email protected])

Асистент: Иван Томашевић ([email protected])

Литература:
- Књига „Пројектовање производних система“ Милић Радовић
- Збирка „Производни системи“ Милић Радовић

Скрипта за 2. колоквијум

Опис:

НОВО


Објављено: 04.08.2016


Број преузимања: 1889


1
0