Менаџмент

25.05.2023 14:43

Број ЕСПБ поена: 6
Фонд часова: 2+2 (predavanja + vežbe nedeljno)
Предмет се слуша у првом семестру

Овај предмет је обавезан за менаџере, а на ИСИТ-у је један од изборних који ће вероватно већина вас и да изабере. На овом предмету вас чека јако питко и занимљиво градиво. Књига из менаџмента подсећа мало на књиге које сте имали у средњој школи (са доста слика и примера) али немојте да вас то завара. Наравно колоквијуме и тестове можете спремати и преко скрипата које можете наћи на нашем сајту. Али Пушкице препоручују да бар једном прођете кроз целу књигу.

Испит се може положити на два начина. Парцијално, односно преко колоквијума, или интегрално у испитном року. Да би сте положили тест, да ли на колоквијуму да ли на испиту, битно је добити минимум 51 поен од 100 за пролаз. Топла препорука је да се испит да преко колоквијума јер ће те доста бити растерећенији што се тиче количине градива.

Такође постоје и додатни бодови који се добијају за активност (10 додатних поена) и на семинарском (5 поена), за који обавезно треба да се пријавите.

Сама предавања и вежбе нису обавезна, али су интересантна и у спомоћ разних студија случаја које се раде на вежбама можете много лакше савладати градиво.

Коначна оцена

Бодови са свих колоквијума подељено са 3 (или писмени испит) x 0,9 +10 поена са вежби+5 поена са семинарског.

51-60 …..6

61-70 …..7

71-80 …..8

81-90 …..9

91-100 ….10


Званичан сајт предмета:
http://men.fon.rs/

Литература:
-Williams Chuck, Принципи менаџмента, Data Status, Београд, 2011.

Детаљна скрипта за 1. колоквијум

Опис: <p>Преправљена, по главама( 1-9)</p>


Објављено: 14.02.2014


Број преузимања: 21215


1827
1936
Први колоквијум

Опис: 13.03.2013.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 11578


83
106
Скрипта за 2. колоквијум

Опис: 32 strane (by Sepra) [01.2013.]


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 15048


16
92
Pitanja za kolokvijume - by Bozzz

Опис: <p>Skupljena pitanja sa kolokvijuma od prethodnih godina.</p>


Објављено: 07.02.2014


Број преузимања: 7402


0
26
Други колоквијум

Опис: 13.03.2013.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 4698


8
17
Скрипта за 1. колоквијум

Опис: <p>Скрипта за 1. колоквијум, 23 стране by Maksa</p>


Објављено: 09.12.2013


Број преузимања: 18049


10
12
Скрипта 2014 - нова књига

Опис:

"ЖУТА ПИТАЊА" - Нова књига са питањима са испита из јануара и фебруара 2014.


Објављено: 23.06.2014


Број преузимања: 7332


5
10
Први колоквијум 2013/2014

Опис: <p>Питања са првог колоквијума 2013.</p>


Објављено: 23.06.2014


Број преузимања: 3336


8
8
Struktura pitanja i način bodovanja kolokvijuma

Опис: 19.11.2011.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2732


6
5
Упуство за писање семинарског рада

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 3111


5
5
Скрипта за 2. колоквијум

Опис: <p>Скрипта за 2. колоквијум, 19&nbsp;странa&nbsp;by Maksa</p>


Објављено: 09.12.2013


Број преузимања: 6097


5
5
Пример семинарског рада

Опис: <p>Пример семинарског рада из Менаџмента.</p>


Објављено: 07.11.2014


Број преузимања: 2574


11
1