Водич за бруцоше - Смерови - Менаџмент квалитета и стандардизација

20.08.2013 14:56
Студијска група Менаџмент квалитета и стандардизација формирана је 1994. године, као резултат нарастујућих потреба привреде Србије, али и земаља из окружења, за стручњацима из области менаџмента квалитета и стандардизације. На овој студијској групи рад се одвија у мањим групама. Програмом је предвиђено да се упише 45 студената на терет буџета, а условни предмети за упис ове студијске групе јесу Економија, Производни системи и Менаџмент.

Систем функционисања смера - Што се тиче предавача на смеру, то су врсни стручњаци из области управљања квалитетом и њених подобласти. Људи који имају доста животног и практичног искуства. Предавање се своди на везивање примера из праксе и теоретског дела, тако да се кроз смер прођу најразличитији пројекти везани за област квалитета.

Испити и колоквијуми нису преобимни, углавном је лепо уобличено градиво које се спрема и заиста када се осврнете иза себе видећете да сте научили, а знање је везано за примере и можете га користити на радном месту у истом облику као и на факултету. Будући да је ово инжењерски смер, нема много теоретисања и „бубања“, већ само најосновније дефиниције се уче. Пројекти се раде на сваком стручном предмету и обавезни су. Зависно од концепта датог предмета могу да замене писмени део испита, те се излази само на усмени део (који није увек излажење пред професора, већ усмени на папиру). Пројекти се раде детаљно и потребно је доста труда и знања да се ураде, али доносе доста практичне користи. Јер се у истом или сличном облику могу користити на радном месту и заиста тако изгледа концепт неког од ваших будућих пројеката. 

Основно о појму квалитет - Будући да у нашу земљу све више долазе страни инвеститори, морамо ићи у корак с њима и учити да послујемо као они, а то пословање представља пословање у складу са квалитетом. Фирме и компаније које не послују у складу са квалитетом, губе тржишну трку. Захтеви и укуси корисника су постали софистицирани, не могу се продавати ствари по сваку цену, понуда је велика, самим тим и избор корисника широк и ако се не гледају као неко због кога компанија постоји, пословање је осуђено на пропаст. Посао је интерактиван, стална је веза са спољашњим светом, није довољно зачаурити се у компанију и радити према свом мишљењу. Јер суштина пословања у складу са квалитетом је стална оријентација на захтеве корисника. Према стандарду, дефиниција квалитета је: „Ниво до кога скуп својствених карактеристика испуњава захтеве корисника“, ово је суштина свега и цело пословање и учење се заснива на овоме. Ако сте се икад питали шта је квалитет, то је мера, као што је дужина, тежина. Само мера задовољства. Није квалитет исти за све. Пустолову који истражује Африку, писаћа машина је врхунског квалитета (задовољава његове потребе за писањем), јер нема услове који су потребни рачунару. Док секретарици у канцеларији писаћа машина представља производ ниског квалитета (њени захтеви су много већи), она применом рачунара може постићи много бољи ефекат на свој посао. То значи да један производ може бити и врхунског и ниског квалитета за особе са различитим захтевима иако је он заиста лепог изгледа, функционалан... Овим је само дат увод и увид у оно што се проучава на смеру за УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ.

Применљивост и предност менаџера квалитета - Потреба за кадровима ове врсте је велика, а очекује се права експанзија у будућности. Сигурно сте се питали зашто је Јапан водећа земља на светском тржишту, управо су они једна од пионирских земаља у области квалитета. Њихов рад се заснива на раду са и за квалитет, образовање кадрова је у складу са тим. Код њих готово да не постоји стручњак у некој области, а да нема широко знање из области квалитета. Свет је увидео значај овог појма и интезивно ради на њему. Код нас су била нека друга размишљања, а како се трудимо да уђемо у светске токове, морамо се оријентисати на квалитет. Идеална прилика се указује данас кад је све подређено томе. Знајући да ФОН држи предавања у складу са еманентним светским факултетима, зашто би се икада посумњало у валидност овог смера, проблематику и задовољство посла са квалитетом.

 Неке подобласти смера за квалитет су:
  • СТАНДАРДИЗАЦИЈА - специјализација у области стандарда и њиховог примењивања, обука за познавање, уређивање и примену стандарда на процесе из пословног система. Њихов надзор, оцењивање, допуњавање...Стандарди су будућност, без стандардизације већине компанија, нема ни пословања у ЕУ и то је један од великих разлога зашто наша држава није конкурентна на страном тржишту и не испуњава норме за кандидатуру у ЕУ. Стандарди су универзална ствар, могу се примењивати од медицинских установа, до фудбалских клубова, потпуно исти стандард али различито имплементиран. Тако да на овом пољу ће бити посла за будуће генерације. Данас, на ЕУ тржишту, уколико нема стандарда многе ствари нису могуће продавати (храна, пића,...), покрива поље заштите животне средине. Али највећа примена је у систему менаџмента квалитетом у оквиру пословних система.
  • НОРМАТИВНО РЕГУЛИСАЊЕ КВАЛИТЕТА - Прописивање разних директива (упустава), које треба да испуњавају разни производи, како би могли бити продавани на тржишту ЕУ. Још једна од јако битних области за нашу привреду у будућем (садашњем) периоду. Уколико неки производ задовољава суштинске услове (безбедност, заштита животне средине...) може бити постављен ЦЕ знак на исти, међутим тиме се не гарантује квалитет. Могуће је запошљавање у некој од компанија, консултантских кућа, нотификованих тела, које покривају ове области за друге компаније и прописују већ постојеће директиве. Као и вршење оцењивања усаглашености са постављеним захтевима од ЕУ.
  • Остале области смера углавном подржавају квалитет са разних аспеката (квалитет производа, услуге, процеса, система...) а све са циљем да се побољша квалитет живота човека. Данас готово све велике компаније (не често и средње) имају систем за менаџмент квалитетом, који је јако обухватан, јер прожима све области и секторе у оквиру пословног система( квалитет финансија, маркетинга...). Када се начини једна целина, још ако је примењен неки од стандарда (најчешће ISO 9000), каже се да пословни систем ради у складу са квалитетом. Сматра се да су њихови производи, безбедни, погодни, да задовољавају специфичним захтевима корисника и да су конкурентни на турбулентном тржишту. Велики је број компанија које се одлучују да услуге управљања квалитетом потраже од неке консалтинг куће (предузеће специјализовано за пословање у области квалитета, које продаје услуге другим предузећима) и тај број расте, тако да ту леже шансе будућих генерација.
Потенцијално радно место - Познато је да кадрови са овог смера налазе посао пре завршетка студирања, они најбољи бивају врбовани од разних државних институција, док други одлазе у приватни сектор. Држава има доста органа и институција које се баве облашћу квалитета, неке од њих су Сертификациона тела, Завод за Стандардизацију, разна Акредитационе лабораторије... Велике компаније развијају своје секторе менаџмента квалитетом а то доводи до закључка, да управо Ви можете постати утемељивачи теорије и праксе квалитета неке компаније.