Основе програмирања

18.11.2014 19:10
 • Број ЕСПБ поена:

 • ОМ: 6
 • Фонд часова:

 • ОМ: 2+1+1 (предавања + вежбе + лабораторијске вежбе недељно)
 • Предмет се слуша:

 • ОМ: у петом семестру
 • Циљ предмета:

 • Разумевање основних појмова везаних за програмирање у програмском језику Visual Basic;
 • Рад са формама и упитима Microsoft Access-у.
 • Начин полагања испита: 

  Испит се састоји из теорије и задатака. Теорије се можете ослободити тако што ћете долазити на свако предавање и радити мини тестове који носе по 5 поена. Потребно је да освојите минимум половину тих бодова да бисте положили усмени део. Такође, можете изаћи и на усмени испит.

  Што се задатака тиче, постоје два колоквијума преко којих можете завршити са задацима или можете изаћи на испит. После сваких вежби, предметни асистент на сајту поставља домаћи задатак (који не носи поене), који препоручујемо да урадите на време јер ћете тако мање морати да радите на спремању колоквијума.

  Писмени испит носи 30%, усмени 50% и постоји семинарски који носи 20% оцене.

  Литература: Влајић Синиша: "Основе програмирања", 2014.