Планирање квалитета (Технологија управљања квалитетом)

19.08.2013 14:38

Број ЕСПБ поена: 5

Фонд часова: 2+2 (предавања + вежбе недељно)

Предмет се слуша у шестом семестру.

Циљ: Предмет се бави обуком студената техникама и технологијама којима се могу користити да би адекватно управљали квалитетом. Циљ је научити да се организација посматра као систем, затим управљање процесима унутар система. Једном речију своди се на технологију која се користи за управљање квалитетом.

Предавања: Држи их доц. др Ивана Мијатовић која је свим студентима МКС-а позната са предмета Стандардизација 1. Професорка свој рад заснива на комуникацији са студентима и по многима је један од најпреданијих предавача на смеру МКС а можда и на ФОН-у. Проблематику овог предмета обрађује кроз студије случаја, интеракцију са студентима, посвећеност, сталоженост у раду. Многи студенти је упоређују са учитељицом због специфичног стила, некима је то савршено, неки више воле оне традиционалније методе где је професор главни а студенти се ништа не питају.

Вежбе: Држи их Маја Глоговац, где детаљно објашњава поступак креирања документације који треба применити у семинарском раду, тако да саветујемо да присуствујете овим вежбама, јер је асистенткиња пријатна за сарадњу и јако добро преноси знање.

Начин полагања:

 Активности на предавањима и вежбама (Учествује у оцени са 10% - 5 % на вежбама, 5% на предавањима) - овде се подразумева учешће у дискусији на дату тему, предложена решења проблема, активност и посећеност наставе.

 Семинарски рад - (Учествује у оцени са 20%) Подразумева и одбрану.

 „Научи нас ” - Подразумева додатну активност која учествује у оцени са 10% (решавање студије случаја, семинарски рад)

 Колоквијум - Два колоквијума која учествују у оцени са 25% (по 12,5%). Они замењују писмени испит.

 Усмени испит - Учествује у оцени са 30%.

Литература:

 Ауторизована скрипта – др Ивана Мијатовић

 Додатна литература на сајту

Питања за колоквијум

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1330


0
1
Скрипта - скраћена верзија (9. страна)

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1811


0
1
Скрипта

Опис: by bobosmrad -29.04.2009.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2111


0
1
Питања за колоквијум

Опис: by Ива - 05.10.2009


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1286


0
1
ТУК први кол

Опис: <p>Скрипта за први колоквијум</p>


Објављено: 09.11.2014


Број преузимања: 8690


0
1
ТУК други кол

Опис: <p style="text-align: justify;">Скрипта за други колоквијум</p>


Објављено: 09.11.2014


Број преузимања: 1168


0
1
ТУК за усмени(цео)

Опис: <p>Скрипта за усмени део испита</p>


Објављено: 09.11.2014


Број преузимања: 2956


0
1
Скрипта 1. део

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1627


0
0
Скрипта 2. део

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1304


0
0
Скрипта

Опис: by Ива - 05.10.2009


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2859


0
0