Дискретне математичке структуре

06.05.2014 17:51

Број ЕСПБ поена: 5 (алтернативни предмет)
Фонд часова: 2+2 (предавања + вежбе недељно)
Предмет се слуша у четвртом семестру


ДМС је изборни  предмет који је претходних године привукао студенте у великом броју због његове лакоће и представљања као предмета у коме је све логично и где се ништа не учи напамет. Испит се може полагати на два начина. Први је да се писмени део испита да преко два колоквијума, па се затим излази на усмени у року, евентуално у предроку, ако се организује, или да се писмени да преко испита.


Оцена се формира по следећој структури:
•    Усмени део - 50 поена
•    Писмени део - 50 поена
•    Семинарски рад - оцена више
•    Присуство настави - 5 поена (3 предавања, 2 вежбе)

 

Додатне поене могуће је добити на вежбама ако радите задатке. На писменом делу дозвољено је коришћење литературе. Усмени(теоријски) део се ради писмено, јер има доста студената који слушају овај испит. Усмени се веома брзо спрема. Постоји и књига која садржи само теореме и доста примера, без доказа, али се може учити и из скрипте коју је написала професорка и која је јако кратка.

Скала за оцењивање:    
51 – 60 …………… 6
61 – 70 …………… 7
71 – 80 …………… 8
81 – 90 …………… 9
91 – 100 …………. 10


Званични сајт предмета: http://math.fon.bg.ac.rs/kursevi/dms

Литература:

- Чангаловић М., Манојловић В., Балтић В., Дискретне математичке структуре, уџбеник, ФОН, Београд, 2009.
- Манојловић В., Чангаловић М., Збирка задатака из Дискретних математичких структура, ФОН, Београд, 2012.
-Балтић В., Дискретне математичке структуре – збирка испитних И домаћих задатака из 2008. и 2009., ФОН, Београд, 2010.

Скрипта

Опис:

Званична скрипта (проф. др. Мирјана Чангаловић)


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 5724


30
54
Пример теста у предроку

Опис: <p>Пример теста у предроку</p>


Објављено: 13.06.2014


Број преузимања: 2363


25
6
Задаци решења I колоквијума (25.04.2008.)

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2325


2
4
Задаци из предикатског рачуна

Опис: by SN - 09.03.2010.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1789


0
2
Домаћи задаци

Опис: 2010


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1404


1
2
Задаци из релацијских структура

Опис: by SN - 09.03.2010.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2312


0
1
Решен рок

Опис: Септембар 2010


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1987


2
1
Пушкица

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1621


0
0
Испитна питања

Опис: 07.10.2007.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1487


0
0
Решен априлски рок

Опис: одржан 08.02.2009.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1548


0
0
Теорија графова

Опис: Званична скрипта - 09.03.2010.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 12184


0
0
Задаци из коначних аутомата и регуларних граматика

Опис: by SN - 09.03.2010.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1783


0
0
Претходни рокови

Опис: by SN - 09.03.2010.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1939


0
0
Испитна питања

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1426


0
0
Пример колоквијума

Опис: 2011


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1508


0
0
Први колоквијум

Опис:

Први колоквијум из ДМС (2015) са решењима


Објављено: 26.02.2018


Број преузимања: 1570


0
0