Програмирање 1

22.03.2016 00:16

Број ЕСПБ поена: 4
Фонд часова: 2+0+2 (предавања + лабораторијске вежбе недељно)
Предмет се слуша у другом семестру

Учи се програмски jezik C. Интегрисано развојно окружење (IDE) које се користи који се користи је Microsoft Visual Studio 2010 Professional, који је могуће набавити путем ФОНИСА, отварањем MSDNAA налога.

Начин полагања:

Постоје 2 колоквијума, која нису условљена. Колоквијуми не могу да се падну, јер се сакупљају поени и потребно је у збиру имати више од 51 поен. Класичан начин полагања је преко испита. Испит и колоквијуми се раде на компјутеру, а задаци који се раде су слични онима који се раде на вежбама. Највећа оцена која може да се добије преко испита или колоквијума је 8, а студенти који желе 9 или 10 могу се пријавити за израду семинарског рада код професора или неког од асистената, у току семестра, или након положеног испита(са оценом 8).

Препоручујемо редован рад, као и посећивање вежби и предавања, које ће вам доста олакшати полагање испита.

Асистенти су врло предусретљиви и код њих увек могу да се закажу консултације и реше све недоумице, везане за овај предмет.

Званични сајт предмета: http://sdl.fon.bg.ac.rs  или http://silab.fon.bg.ac.rs/predmeti/osnovne-studije/programiranje-1/

Не постоји званична литература из које је могуће спремати испит и колоквијуме, али је професор предложио неке од књига:

  1. D.E. Knuth: The Art of Computer Programming, Vol. I, II; Addison-Wesley, 1969-1973.
  2. O.J. Dahl, E.W. Dijkstra, C.A.R. Hoare: Structured Programming, Academic Press, 1972.
  3. N. Wirth: Algorithms + Data Structures = Programs, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1976.
  4. Д. Иветић: Структурирани приступ програмирању, ФТН Издаваштво, Нови Сад, 2005.
  5. B.W. Kernighan, D.M. Ritchie: Programski jezik C, II izdanje, CET, Beograd, 2003.
  6. C.L. Tondo, S.E. Gimpel: Programski jezik C – rešenja zadataka, II izdanje, CET, Beograd, 2004.
  7. A. Hansen: Programiranje na jeziku C – potpuni vodič, Mikro knjiga, Beograd, 1991.

Једино сигурно правило код овог предмета је да правила нема, све што овде пише може, а и не мора да буде.

Скрипта за усмени испит

Опис:

Слајдови са предавања.


Објављено: 26.02.2018


Број преузимања: 4606


2
7