Економетријске методе

19.08.2013 15:11

Број ЕСПБ поена: 6 (алтернативни предмет)
Фонд часова: 2+2 (предавања + вежбе недељно)
Предмет се слуша у петом семестру

Ово је један од лакших испита на трећој години! Полаже се писмено преко 3 колоквијума у току семестра, који нису тешки и препоручујемо изласке на њих, јер је дозвољено користити помагала као што су: папир са формулама, лап-топ, PDA или смарт мобилни телефон за калкулације! Усмени није тежак и неретко се сведе на рад неког задатка у програму SPSS!
Званича литература је скрипта са ваших "Пушкица"! ;)

Скрипта

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2316


1
4
Линеарна регресија у SPSS-у

Опис: Линеарни регресиони модел у SPSS софтверском пакету за Windows


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1518


1
4
Теорија са вежби

Опис:

НОВО!


Објављено: 11.06.2016


Број преузимања: 1352


0
3
Семинарски

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1027


1
2
Пушкице

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1042


1
2
Допуњена скрипта

Опис: Ново!


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1283


1
2
Pешени колоквијуми

Опис: са све упутством за SPSS !


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1430


1
2
Програмчићи

Опис: у екселу


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1060


2
1