Стрељачки клуб Таргет

23.09.2014 22:16

Puškice vas vode u Streljački klub "Target"! 

Od sada možete, samo sa indeksom Fakulteta organizacionih nauka, koristiti usluge streljane i to po ceni za članove kluba. Raspitajte se o cenama na broj 064/709-65-53 ili putem njihovog zvaničnog sajta.


Streljački klub "Target" je osnovan 2003. godine, poseduje strelište je zatvorenog tipa, dužine 15 metara, sa ukupno 5 streljačkih mesta. Strelište je uređeno u skladu sa svim zakonskim propisima i odgovara standardima propisanim za obavljanje ove delatnosti.
Na osnovu Pravilnika o bližim uslovima obavljanja, načinu sprovođenja i programa obuke za rukovanje vatrenim oružjem ("Službeni glasnik RS" br.1/99 ) i Rešenja MUP-a RS-Sekretarijat u Beogradu br.210-688/03 iz 2003. godine Streljački klub "TARGET" je ovlašćen za sprovođenje obuke i izdavanje uverenja o obučenosti u rukovanju svim vrstama vatrenog oružja :

Pištolj-revolver
Lovačka puška
Lovački karabin
Malokalibarska puška

Usluge obuke pružaju se kako građanstvu, tako i radnicima FTO. Od stupanja na snagu Zakona o oružju i municiji, obuku je uspešno savladao veliki broj kandidata a ostvarena je i značajna saradnja sa velikim brojem preduzeća i ustanova.

Pored obuke za rukovanje vatrenim oružjem, nudimo mogućnost kondicionog i rekreativnog gađanja, klupskim ili ličnim oružjem za sve punoletne građane.