Савез студената ФОН-а

20.08.2013 14:23
Савез студената ФОН-а
канцеларија 025
Председник: Немања Станковић
www.ssfon.rs

 

ССФОН (Савез студената Факултета организационих наука) је самостално, непрофитно, неполитичко удружење које чине студенти Факултета организационих наука, које препознаје, обезбеђује и штити студентске интересе. Усмерено на реализацију иницијатива чланова, реализацију пројеката како на нивоу факултета тако и на нивоу целокупног Београдског универзитета. Једна је од најактивнијих и најбоље оцењених чланица Савеза студената Београда.
Савез студената Факултета организационих наука се од свог оснивања, 1991. године, залагао за препознавање студента као развојне компоненте и покретачке снаге друштва, афирмисање идеје студентског организовања и исказивања потенцијала студената. Активности су усмерене ка свим студентима који у његовим циљевима уједно виде и своје и који у тим активностима виде значај и вредност која их покреће. У том духу, Савез студената Факултета организационих наука кроз своје активности непрекидно тежи остваривању својих дугорочинх циљева, међу којима су: обезбеђивање квалитетније наставе, побољшање стандарда студената, садржајнији и квалитетнији друштвени живот студената, подстицање студената на ангажовање по друштвено значајним питањима као и многи други.