Менаџмент производње и услуга

19.08.2013 13:56

Број ЕСПБ поена: 6
Фонд часова: 2+2+1 (предавања + вежбе + лабораторијске вежбе недељно)
Предмет се слуша у осмом семестру