Базе података

19.08.2013 14:55

Број ЕСПБ поена: 6
Фонд часова: 2+2+1 (предавања + вежбе + лабораторијске вежбе недељно)
Предмет се слуша у шестом семестру

Базе података су један од кориснијих предмета на смеру Информациони системи и технологије. Градиво са вежби и (посебно) са лабораторијских вежби је практично и употребљиво у даљем раду.

Предавања држе професори Бабарогић и Аничић и корисна су, ако вас ова област интересује. Ако пак само желите да положите предмет, то је могуће и без појављивања на предавањима.

Вежбе држи група асистената који се смењују, сви су одлични предавачи и лепо објашњавају. Корисне су, како за спремање испита, тако и за даљи рад.

Колоквијум: Колоквијум се организује у другој колоквијумској недељи. На њему долазе два задатка- ПМОВ и SQL. Носи 40 поена, иако ова два задатка на испиту носе 30 поена. Уколико положите колоквијум, оба задатка не морате да радите на испиту (а можете ако нисте задовољни резултатима). Колоквијум важи само једнан рок, и то први на који изађете. Ако тада паднете, следећи пут радите и ова два задатка на испиту.

Испит: Структура испита је следећа (оквирно, сваке године се по нешто промени):

Теорија: 3 питања, носе укупно 24 поена. Мора се имати минимално 9.

Задаци:

Нормализација (8 поена)

Релациони модел (8 поена)

XML - шема, документ и XQuery упит (10 поена)

SQL (19 поена)

ПМОВ (11 поена)

Усмени испит: Професор вас пита једно до два питања на којима морате остварити бар један од пет поена. До сада се није десило да неко буде оборен на усменом испиту, а такође је могуће одговарати за вишу оцену ако вам недостаје пет или мање поена. (5 поена)

Домаћи задаци: Носе укупно 15 поена и нису обавезни (али не можете добити 10 без њих). Раде се у рачунском центру, два пута током семестра и обухватају градиво рађено на лабораторијским вежбама. Лако се спремају, посебно уз редован рад. Знатно олакшавају полагање испита.

Базе података нису тежак предмет, али захтевају посећивање вежби током семестра, као и озбиљну посвећеност. Тешко је спремити га "на брзину", посевно за вишу оцену.

Дешава се да они који имају између 45 и 51 бод условно положе, што значи да треба да у термину усменог испита раде дораду. То важи и за оне који имају мање од 9 бодова из теоријских питања. Пошто међу резултатима не пише ко је теорију положио условно, идите на увид да не будете изненађени на усменом.

Важно: Када дођете на испит, и ако вас професор пита где сте дошли, немојте НИКАКО да кажете да сте дошли на упис оцене, већ на усмени део испита.

Званичан сајт предмета: pisbp.fon.rs

Baze podataka pitanja i odgovori by Cheese

Опис: Skripta za teoretski deo ispita, baze


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 9227


2
17
Baze podataka - teorija - skripta by Maksa.pdf

Опис: Skripta za teoretski deo Baza


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 7051


2
15
Tekstovi i rešeni zadaci iz SQL-a (2015) by SZ

Опис:

Tekstovi i rešeni zadaci iz SQL-a sa ispitnih rokova (2015) by SZ


Објављено: 27.04.2020


Број преузимања: 446


0
9
Tekstovi i rešeni zadaci iz SQL-a (2001-2005) by SZ

Опис:

Tekstovi i rešeni zadaci iz SQL-a sa ispitnih rokova (2001-2005) by SZ


Објављено: 16.05.2020


Број преузимања: 185


0
7
SQL rešeni zadaci - kolekcija

Опис: <p>Kolekcija re&scaron;enih primera iz SQL-a.</p>


Објављено: 09.06.2014


Број преузимања: 3984


2
6
Базе података - Скрипта

Опис:

Сређена питања у последњих 5-6 година


Објављено: 13.09.2013


Број преузимања: 4266


3
5
Старији рокови

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1810


4
3
Задаци са испита

Опис: SQL


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2566


1
3
Припрема за колоквијум 2012/13

Опис: <p>by Stepke</p>


Објављено: 27.10.2013


Број преузимања: 1860


2
3
Скрипта за теоријска питања

Опис: <p>Питања са испита од јануара 2011. до јуна 2014. године.</p>


Објављено: 03.08.2014


Број преузимања: 2543


0
3
Базе података-Лабораторијске вежбе by Ladybrune

Опис:

Лабораторијске вежбе из База података 2015. године-SQL


Објављено: 23.05.2015


Број преузимања: 2593


0
3
Фолије 1

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1823


1
2
Фолије 2

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1193


1
2
Фолије 3

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1177


1
2
SQL задаци

Опис: (који се раде на вежбама)


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2032


1
2
Решења SQL

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1931


1
2
Рокови 2010.

Опис: By Dominator - 11.10.2010.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1357


1
2
Фолије 4

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1068


2
1
Новији рокови

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1684


2
1
Скрипта

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1701


1
1
Теоретска питања

Опис: Списак питања која су се вртела на ранијим роковима.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1689


2
1
Питања и одговори за усмени

Опис: Списак питања са сајта База и одговори на та питања


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1708


1
1
Oracle Express Edition database server

Опис: упутство и линкови - 04.04.2009.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1132


2
1
Решење колоквијума

Опис: 2011


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1840


1
1
Задаци са испита

Опис: ПМОВ


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2180


2
1