Базе података

19.08.2013 14:55

Базе података су један од кориснијих предмета на смеру Информациони системи и технологије. Градиво са вежби и (посебно) са лабораторијских вежби је практично и употребљиво у даљем раду.

Вежбе држи група асистената који се смењују, сви су одлични предавачи и лепо објашњавају. Корисне су, како за спремање испита, тако и за даљи рад.

Испит: Структура испита је следећа (оквирно, сваке године се по нешто промени):

Теорија: 3 питања, носе укупно 24 поена. Мора се имати минимално 9.

Задаци:

Релациони модел (8 поена)

SQL (19 поена)

Базе података нису тежак предмет, али захтевају посећивање вежби током семестра, као и озбиљну посвећеност. Тешко је спремити га "на брзину", посевно за вишу оцену.

Важно: Када дођете на испит, и ако вас професор пита где сте дошли, немојте НИКАКО да кажете да сте дошли на упис оцене, већ на усмени део испита.

Званичан сајт предмета: http://is.fon.bg.ac.rs/baze-podataka/o-predmetu/

Baze podataka pitanja i odgovori by Cheese

Опис: Skripta za teoretski deo ispita, baze


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 11707


2
17
Baze podataka - teorija - skripta by Maksa.pdf

Опис: Skripta za teoretski deo Baza


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 8434


2
15
Tekstovi i rešeni zadaci iz SQL-a (2015) by SZ

Опис:

Tekstovi i rešeni zadaci iz SQL-a sa ispitnih rokova (2015) by SZ


Објављено: 27.04.2020


Број преузимања: 2160


3
11
Tekstovi i rešeni zadaci iz SQL-a (2001-2005) by SZ

Опис:

Tekstovi i rešeni zadaci iz SQL-a sa ispitnih rokova (2001-2005) by SZ


Објављено: 16.05.2020


Број преузимања: 1077


0
7
SQL rešeni zadaci - kolekcija

Опис: <p>Kolekcija re&scaron;enih primera iz SQL-a.</p>


Објављено: 09.06.2014


Број преузимања: 4726


2
6
Базе података - Скрипта

Опис:

Сређена питања у последњих 5-6 година


Објављено: 13.09.2013


Број преузимања: 5358


3
5
SQL задаци

Опис: (који се раде на вежбама)


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2573


1
4
Старији рокови

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2287


4
3
Решења SQL

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2424


2
3
Задаци са испита

Опис: SQL


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 3208


1
3
Припрема за колоквијум 2012/13

Опис: <p>by Stepke</p>


Објављено: 27.10.2013


Број преузимања: 2404


2
3
Скрипта за теоријска питања

Опис: <p>Питања са испита од јануара 2011. до јуна 2014. године.</p>


Објављено: 03.08.2014


Број преузимања: 3226


0
3
Базе података-Лабораторијске вежбе by Ladybrune

Опис:

Лабораторијске вежбе из База података 2015. године-SQL


Објављено: 23.05.2015


Број преузимања: 3078


0
3
Фолије 1

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2305


1
2
Фолије 2

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1575


1
2
Фолије 3

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1494


1
2
Рокови 2010.

Опис: By Dominator - 11.10.2010.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1711


1
2
Фолије 4

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1366


2
1
Новији рокови

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2060


2
1
Скрипта

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2125


1
1
Теоретска питања

Опис: Списак питања која су се вртела на ранијим роковима.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2104


2
1
Питања и одговори за усмени

Опис: Списак питања са сајта База и одговори на та питања


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2165


1
1
Oracle Express Edition database server

Опис: упутство и линкови - 04.04.2009.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1425


2
1
Решење колоквијума

Опис: 2011


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2357


1
1
Задаци са испита

Опис: ПМОВ


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2861


2
1