Управљање инвестицијама

19.08.2013 14:09

Број ЕСПБ поена: 5
Фонд часова: 2+2+1 (предавања + вежбе + лабораторијске вежбе недељно)
Предмет се слуша у шестом семестру

Скрипта

Опис: Уклоњено FREE TO COPY - 16.04.2009


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 37589


4
9
Елиминациона питања

Опис: <p>Теоријска питања која најчешће долазе на елиминационом делу испита.</p>


Објављено: 08.06.2014


Број преузимања: 2018


0
7
Пушкица

Опис: за колоквијум


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2059


1
4
Пример семинарског рада

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1118


1
2
V вежбе

Опис: 23.03.2009.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1491


2
2
Градиво које се не учи за полагање

Опис: <p>Делови поглавља из књиге који се не уче за колоквијум и испит</p>


Објављено: 08.06.2014


Број преузимања: 1124


0
2
Скрипта из Управљање инвестицијама

Опис: <p>by Никола П.</p>


Објављено: 27.06.2014


Број преузимања: 11994


0
2