Социологија

19.08.2013 15:22

Број ЕСПБ поена: 4 (алтернативни предмет-ИСИТ; обавезан предмет-Менаџмент)
Фонд часова: 2+1 (предавања + вежбе недељно)
Предмет се слуша у првом семестру

Предавања држи професор др Слободан Миладиновић, а асистенти који држе вежбе се често мењају.

Социологија је један од општијих предмета, који је студентима обично досадан, мада веома користан. Студенти који студирају по новом програму могу да бирају између психологије и социологије. Саветујемо вам било који да полажете, гледајте да то буде што пре, у јануару.

Студенти обично кажу да предавања нису од веће користи. На неким од предавања, професор пусти списак да се студенти потпишу да су присутни, мада нигде експлицитно не пише које бенефите студент добија због тога. Међутим, у колико вас професор запамти са предавања, веће су вам шансе да лакше положите испит. Вежбе могу да буду занимљиве ономе кога социологиjа мало више занима. Код асистента се бирају и бране семинарски радови. Обавезно узмите семинарски рад јер су углавном кратки, литературу добијате, а лаки су за одбрану.

Раније су положени колоквијуми уз семинарски ослобађали студента од трећине питања. Од прошле године, овај испит је могуће положити преко ова два колоквијума у целости, чиме је значајно олакшано новим генерацијама јер се раније на ред за одговарање чекало и по 8 сати. У наставку су најновија правила за школску 2017/2018. годину.

Студенти могу полагати испит из социологије путем колоквијума и активности на настави (вежбе и предавања)

Напомене за полагање испита преко колоквијума

  • Максималан број бодава на оба колоквијума је 60 (по 30 за сваки)
  • Максималан број бодова за предиспитне активности је 11
  • Структура бодова за предиспитне активности:
    -Максималан број бодова за семнарски рад је 5
    -Максималан број бодова за похађање предавања је 3 (присуство и дискусија)
    -Максималам број бодова за активност на вежбама је 3 (присуство и дискусија)
  • Укупан могући збир бодова је 71 а укупан број бодова на основу којих се обрачунава оцена је 60. Оцена се рачуна на основу збира свих бодова (колоквијум 1 +колоквијум 2 + предиспитне активности)

Распон оцена према бодовима
55-60=10
49-54=9
43-48=8
37-42=7
31-36=6

Студенти коју буду желели да поправе оцену добијену преко колоквијума могу полагати испит по скраћеном списку питања.

Предмет нема сопствени сајт, те ће сва обавештења у вези са колоквијумима и испита бити окачена на сајт факултета.

 
 
Материјали:
Социологија Питања 2006-07 [pdf],
Социологија Питања 2006-07 Скраћени списак [pdf]

Литература:
- Миладиновић С., Увод у социологију организације, ФОН, Београд, 2007.
СОЦ - Скрипта за усмени (2016)

Опис:

Нова скрипта!


Објављено: 27.11.2016


Број преузимања: 10223


28
54
Семинарски рад

Опис: <p>Пример семинарског рада из Социологије.</p>


Објављено: 07.11.2014


Број преузимања: 1724


0
29
Пушкица за I колоквијум

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 5804


4
20
Скрипта за усмени

Опис: дорађена верзија


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 11236


11
18
Испитна питања

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 3074


3
11
Питања за други колоквијум

Опис: <p>Питања која се годинама понављају</p>


Објављено: 15.11.2014


Број преузимања: 3045


0
7
Комплетна скрипта 2008

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 3224


2
5
Скрипта 1

Опис: стара


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2648


5
3
Скрипта 3

Опис: стара


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1868


2
3
Питања за први колоквијум

Опис: <p>Питања која се понављају</p>


Објављено: 15.11.2014


Број преузимања: 3260


0
3
Скрипта 4

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1878


2
2
Семинарски

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1629


3
2
Скрипта 2

Опис: стара


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2164


2
1
Skripta 2008

Опис: - скраћени списак питања за 2008. од Ивана Тодоровића


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2026


2
1
Скрипта 2008

Опис: - комплетан списак питања за 2008. од Ивана Величковића (27.08.2008.)


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1810


2
1