ФОНИС

20.08.2013 14:21
ФОНИС
Адреса: Јове Илића 154
Телефон: +381113950860
Председник: Стефан Игњатовић
www.fonis.rs
Мејл: office[at]fonis.rs

Удружење студената информатике Факултета организационих наука “ФОНИС“ је студентска невладина и непрофитна организација која окупља будуће ИТ стручњаке у циљу учествовања на стручним предавањима, курсевима, такмичењима и семинарима, рада на пројектима, остваривању стручних пракси у ИТ областима.
Делатност ФОНИС-а обухвата широки спектар активности. Удружење организује тренинге, предавања и стручна усавршавања за своје чланове, ангажовано је на научноистраживачким и креативним пројектима из области информатике, прати новине из области информационих технологија омогућавајући на тај начин члановима да на прави начин искористе своје потенцијале и постигну пуну афирмацију. 
Као свестрана организација, ФОНИС сарађује са многим наставним и ненаставним институцијама, као и са другим студентским организацијама у оквиру Факултета организационих наука и шире. Чланство у организацији може остварити сваки студент Факултета организационих наука.
У тесној сарадњи са Факултетом организационих наука и многим другим академским, научним, државним, привредним и пословним институцијама, ФОНИС настоји да обогати своје окружење и допринесе афирмацији информационих технологија у свим сферама друштва.