Линеарни статистички модели

19.08.2013 15:11

Број ЕСПБ поена: 5 (алтернативни предмет)
Фонд часова: 2+2 (предавања + вежбе недељно)
Предмет је алтернативни, у шестом семестру

Предавачи: проф. Зоран Радојичић, асистенти Александар Ђоковић и Немања Миленковић

Ово је предмет који држи Катедра за статистику, тачније професор Зоран Радојичић, мада се може рећи да је Александар Ђоковић тај који ради највећи део посла. Предмет прати глас да је лаган, али немојте да вас то успава.

Предавања и вежбе: Предмет изучавања су методе обраде података, тачније њихово груписање, анализе, итд. На вежбама се раде задаци из тих метода. Вежбе су јако конфузне, раде се брзо, без неког посебног објашњавања, а збирка задатака не постоји, тако да морате ићи на СВЕ вежбе и записујте. Кад их једном "провалите" задаци су лаки, тако да је најбоље да нађете неког ко то зна, јер довољно је једно поподне да вам објасни то. Такође, на првим терминима вежбе, асистенти показују и СПСС (програм за статистичку обраду података) и тумачење извештаја из овог програма буде један од задатака на испиту. Предавања су занимљива, професор Радојичић је врло "непосредан", па ако волите ову област, имате шта и да чујете.

Испит: Испит се састоји од писменог и усменог дела и пројекта.

Писмени: Добијете 4 задатка: извештај из СПСС, Анализа главних комопоненти, Факторска анализа, Хијерархијска или Нехијерархијска класификација. Носи 100 поена.

Усмени: Теоријски тест. Затворена и отворена питања, носи 100 поена. Прилично је тежак, али се питања понављају кроз рокове.

Пројектни: Доносите базу (табелу података из СПСС-а) над којом вршите испитивања. Асистент погледа вашу табелу, затражи да нешто урадите (нпр. да упоредите нешто) и ви треба да одредите шта треба урадити.

Формирање оцене: Оцену вам формира асистент (Сале) након одбране пројектног. Формира се врло слободно и издашно, тако да се добијају високе оцене, иако нисте заблистали на тестовима.

Литература: Имате фотокопије уџбеника проф. Златка Ковачића у копирницама око факултета. Такође, за СПСС, имате копије приручника, такође у копирницама. Постоји и професорова скрипта, која је добра пре свега за спремање задатака.

ЛИНС - Питања за писмени део by Срки

Опис:

Извучени одговори за питања која долазе на писменом испиту.


Објављено: 08.06.2018


Број преузимања: 3125


0
13
Питања за електронски тест

Опис: 2010


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2409


2
5
Pitanja iz juna i septembra, 2013

Опис: <p>Pitanja koja su do&scaron;la 2013 godine u junskom i septembarskom roku.</p>


Објављено: 08.06.2014


Број преузимања: 2162


0
5
SPSS приручник за преживљавање

Опис:

Упуство за коришћење SPSS.


Објављено: 15.03.2018


Број преузимања: 1332


0
4
Junski rok 2013

Опис: <p>Zadaci iz junskog roka 2013, delimično urađeni. Obe grupe.</p>


Објављено: 08.06.2014


Број преузимања: 3029


0
3
Скрипта

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2883


0
2
ЛИНС Рокови

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2118


0
2
Софтвер

Опис: by Предраг П. - 26.06.2008


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1343


0
1