Менаџмент иновација

19.08.2013 15:02

Број ЕСПБ поена: 6
Фонд часова: 2+2+1 (предавања + вежбе + лабораторијске вежбе недељно)
Предмет се слуша у петом семестру


Циљ:
Стицање знања из области менаџмента иновација. Примена метода подршке менаџмента иновација и одређивање иновационих индикатора, развој модела менаџмента иновација уз имплементацију у форми експертног система..

Начин полагања:
Три дела испита: Лабораториски рад: ради се на вежбама у Рачунском центру, а тиче се израде израде експертног система у програму KESII Писмени део-израда задтака из области AHP, ANP, TEM. Усмени део: 3 питања из књиге.
Ако се узме семинарски рад 2 питања са усменог се на тај начин скидају, па се на усмени излази за само једно питање.
Посећивање предавања није обавезно а што се тиче вежби, оне вежбе на којима се ради лабораториски рад су обавезне.

Литература: Проф. др Стошић Биљана " Менаџмент иновација, експертни систем, модели и методе".
Други колоквијум - скрипта

Опис:

Скрипта за припрему другог колоквијума из Менаџмента иновација, 2015. By Popkorn Junikorn


Објављено: 26.06.2015


Број преузимања: 7295


0
5
Први колоквијум - скрипта

Опис:

Скрипта за први колоквијум. By Popkorn Junikorn


Објављено: 28.06.2015


Број преузимања: 14470


0
4
Скрипта за први колоквијум

Опис:

Менаџмент иновација, 2015


Објављено: 07.04.2015


Број преузимања: 2566


0
3
Писмени испит: Анализа ризика

Опис:

Скрипта за припрему задатка из Анализе ризика за писмени део испита.  By Popkorn Junikorn


Објављено: 19.06.2015


Број преузимања: 1644


0
3
Писмени испит: Фактори извесности

Опис:

Скрипта за припрему задатка из Фактора извесности за писмени део испита.  By Popkorn Junikorn


Објављено: 19.06.2015


Број преузимања: 1375


0
2