Финансијски менаџмент и рачуноводство

06.05.2014 17:56

Број ЕСПБ поена: 6
Фонд часова: 2+2 (предавања + вежбе недељно)
Предмет се слуша у четвртом семестру

Овај испит у суштини представља 2 испита који су спојени у један, зато је и начин полагања мало компликован. Финансије се слушају на предавањима, а рачуноводство на вежбама. Ова 2 дела немају везе један са другим. Препоручујемо вам да посећујете редовно предавања и вежбе, јер су занимљива и корисна, а асистенти и професори се труде да вам приближе материју на најбољи могући начин.  Обавезно вежбати пре колоквијума због брзине. Дешава се да доста времена студенти проведу у прављењу биланса стања и успеха или размишљању о променама и онда не стигну све да ураде. Дакле, колоквијуми нису тешки, проблем углавном буде мањак времена уколико нисте стекли рутину у раду. 
 
Начин полагања

1. Преко колоквијума:

Први колоквијум:

Тест из финансијске анализе (минимум 7,5п; максимум 15п) - спрема се на предавањима

Други колоквијум:

- Тест из финансијског менаџмента (минимум 15п; максимум 30п) - ради се на moodle и највећи део је са предавања

- Задатак из рачуноводства (минимум 22,5п; максимум 45п) - спрема се на вежбама

На крају се излази на усмени који носи 10п.

На сваком од тестова неопходно је остварити минимум 51% за пролаз. Тестови нису међусобно условљени. Делови које не положите у предроку можете полагати у наредним роковима. Сви положени делови важе до краја школске године.

 

2. Преко испита:

Иста форма као и преко колоквијума:

- Финансијски менаџмент (45п)

- Рачуноводство (45п)

- Усмени (10п)


Напомена: уколико студент не покаже задовољавајуће знање на усменом делу испита може доћи до смањивања оцене или до полагања усменог дела у наредном испитном року.

 

Скала за оцењивање:

51 – 60 …………… 6
61 – 70 …………… 7
71 – 80 …………… 8
81 – 90 …………… 9
91 – 100 …………. 10

 

Званичан сајт предмета: http://finansije.fon.rs/

Литература:
проф. др Невенка Жаркић Јоксимовић, проф. др Слађана Бенковић, Милош Милосављевић, Финансијски менаџмент, Београд, Факултет организационих наука, Београд, 2013.
проф. др Невенка Жаркић Јоксимовић, проф. др Весна Богојевић Арсић, Рачуноводство, Факултет организационих наука, Београд, 2008.
проф. др Невенка Жаркић Јоксимовић, проф. др Весна Богојевић Арсић, проф. др Слађана Бенковић и др Бранко Шикањић, Збирка задатака из рачуноводства, Графос, Београд, 2010.

Примери колоквијума

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 6997


20
457
Пушкице рачуноводство

Опис: усмени - 11.11.2011.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 5839


65
57
Финансијска анализа 2

Опис: (doc)


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 4160


16
30
Финансије - 2. колоквијум

Опис: <p>Измењена скрипта за финансијски менаџмент (ФМИР), 2014.</p>


Објављено: 14.06.2014


Број преузимања: 10184


1
21
Питања за други колоквијум - Финансије by: ladybrune

Опис:

Отворена и затворена питања са другог колоквијума из 2014. године


Објављено: 23.05.2015


Број преузимања: 3927


0
16
Финансијска анализа - Сарина скрипта

Опис:

Скрипта за први колоквијум из ФМИР-а.


Објављено: 05.04.2018


Број преузимања: 6721


0
15
Финансије - скрипта

Опис: за II колоквијум


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 3554


2
12
Испитна питања из рачуноводства

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 3516


3
10
ФМИР усмени питања и одговори

Опис:

Питања и одговори са усменог испита.


Објављено: 26.02.2018


Број преузимања: 3950


0
5
Пример задатка из испитног рока

Опис: Рачуноводство


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 3055


0
4
Контни план

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 3528


0
3
Финансије-пушкица

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2040


1
1
Рачуноводство - пушкица 2

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2645


1
1
Контни оквир

Опис: ново!


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1655


0
1
Рачуноводство - промене

Опис: ново!


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2307


0
1
ФМИР - Рачуни и биланс стања

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2446


0
1
Скрипта за први колоквијум из

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2944


0
1
Финансијска анализа

Опис: Примери


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2331


1
1
Финансије - пушкица

Опис: за II колоквијум


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1939


1
0
Колоквијум 1

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2795


2
0
Колоквијум 2

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2226


0
0
Колоквијум 3

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1547


0
0
Колоквијуми

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1900


0
0
Финансијска анализа

Опис: (xls)


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2481


1
0
Рачуноводство - пушкица 1

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2200


1
0
Нека од питања за колоквијум

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1665


0
0
Питања са колоквијума

Опис: 11.04.2005.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1494


0
0
Питања са II колоквијума

Опис: 21.05.2005.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1736


0
0
Скрипта за други колоквијум

Опис: Скрипта за спремање другог колоквијума


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2580


0
0
Финансијска анализа скрипта

Опис: 11.06.2010.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 14643


0
0
Финансијска анализа

Опис: Скрипта


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2683


2
0
ФМИР шаблон

Опис:

Шаблон за дневник и главну књигу.


Објављено: 28.03.2018


Број преузимања: 1565


1
0