Математика 3

06.05.2014 18:10

Број ЕСПБ поена: 6
Фонд часова: 2+2 (предавања + вежбе недељно)
Предмет се слуша у трећем семестру


Веома тежак испит и схватите га озбиљно. Саветујемо редовно праћење предавања и вежби. Писмени је тежи од математике 1 и 2 и много је лакше положити га преко колоквијума (има их два) јер на испиту долазе неки баш тешки задаци.  На колоквијумима је могуће максимално добити по 25 поена. За пролаз на једном од њих је довољно 10 поена, уз услов да на другом колоквијуму имате 15. Потребно је да у збиру имате 25 поена са писмених колоквијума. Ако на првом колоквијуму освојите најмање 13 поена, имате могућност да изађете на теоријски колоквијум, преко кога се можете решити пола усменог испита.  Други део усменог испита можете полагати у било ком року до краја године.

Могуће је остварити до 5 додатних поена присуством на настави. Ти поени се додају на укупан збир и нажалост не могу помоћи као допуна за пролазну оцену.

Вежбе су доста корисне и најбоље је да идете код Небојше или Џамића. Задаци долазе као из Ђорићеве збирке и тежи. Најбоље је спремати их из прошлих рокова.

Усмени је лакши од ранијих математика, јер је књига боље написана и организована по испитним питањима, која можете наћи на сајту предмета. Треба учити само теореме и доказе, а не залазити у примере и остало. На теоријском делу испита нема бирања професора, одговара се код оног професора где асистенти оставе твој индекс. Усмени се састоји од три (испитна) питања.  

Коначна оцена се формира тако што и усмени и писмени испити носе максимално по 50 поена.
Званични сајт предмета: http://math.fon.bg.ac.rs/

Литература:
- Дајовић С., Вујчић В., Математика 3, ФОН, 2008.
- Слајдови са вежби

Matematika 3 - zbirka zadataka by Hijavata - 2013

Опис: Збирка задатака из математике 3


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 8646


4
37
Скрипта за усмени - први део

Опис: <p>Макса</p>


Објављено: 28.06.2014


Број преузимања: 18926


0
6
Таблица ЛаПласових трансформација

Опис: by Бојан Н. 26.06.2008.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1603


3
4
Скрипта за усмени - други део

Опис: <p>Макса</p>


Објављено: 28.06.2014


Број преузимања: 5969


0
4
Скрипта из Математике 3 - Први део - 2014

Опис: <p>Скрипта за први део усменог из Математике 3 by Тамара</p>


Објављено: 13.09.2014


Број преузимања: 2900


1
4
Скрипта из Математике 3 - Други део - 2014

Опис: <p>Скрипта за други део усменог из Математике 3 by Тамара</p>


Објављено: 19.09.2014


Број преузимања: 2029


1
4
Пушкица за усмени

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2691


1
3
Задаци за вежбу (решени) 28.01.2008.

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2272


1
3
Примери испитних рокова

Опис: 2003-2007


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2281


1
2