Систем менаџмента квалитетом

19.08.2013 14:59

Број ЕСПБ поена: 5
Фонд часова: 2+2 (предавања + вежбе недељно)
Предмет се слуша у шестом семестру

Статус предмета: обавезан предмет за студијску групу МКиС

 

Циљ: Да студенти овладају концептима и терминологијом система квалитета, схвате његово место и улогу у систему менаџмента организација, као и да изуче његову структуру. Примена различитих QМС модела (на првом месту оних из серије ISO 9000) саставни је део овога циља. Исход је оспособљеност студената да: а) схвате захтеве за систем менаџмента квалитета и његово место у интегрисаном систему менаџмента, б) пројектују решења за задовољење захтева за систем менаџмента квалитета, г) израде основна документа неопходна за успостављање система менаџмента квалитета.

 

Предавања: Држи их проф. др Јован Филиповић, са којим сте се сусретали на предмету Основи Квалитета. Изузетан је стручњак у области квалитета и њеним подобластима. Спада у групу савремених професора. Начин рада му се битно разликује од осталих професора. Форсира опуштену комуникацију, без устаљеног односа професор-студент. Предавања су заснована на јасној материји која представља допуну онога што се учи из Основа Квалитета. Избацује се класичан начин „бубања“ и примењује нови методи који се односи на безивање за примере. Присуство предавањима је обавезно, евидентира се и учествује у формирању коначне оцене. Постоји могућност слушања (али не и полагања) предмета на Енглеском језику, што има вишеструки значај будући да је мало литературе везане за квалитет адекватно преведена.

 

Вежбе: Држи их Младен Ђурић.

 

Начин полагања:

·         Колоквијум (20%)– Ради се један колоквијум у току семестра (на половини), обухвата градиво пређено до тада. Није елиминационог смисла, тако да иста питања могу се појавити на завршном испиту. Професор скреће пажњу на питања која долазе, што олакшава спремање.

·         Семинарски (30%)– Обиман пројектни рад који се ради у групи до пет студената. Тематиком сличан оном из основа квалитета, само доста обимнији. Асистент помаже саветима у току семестра на ефикасности израде. Учествује у оцени са 0,10.

·         Завршни испит (50%) – полаже се писмено и обухвата градиво целе књиге. Комбиновани су задаци и теорија. Конципиран је слично колоквијуму и могу се појавити питања као и на колоквијуму. Професор указује на битне области и појмове. Испит није класична, јер се не тражи од студената да уче дефиниције на памет, већ се захтева да их разумеју, објасне и примене на примеру.

·         Усмени испит је елиминациони и услов за излазак на усмени је одбрањен пројектни рад.

 

Скале оцена крећу се у интервалу:

[55-63] оцена 6, [64-72] оцена 7, [73-81] оцена 8, [82-90] оцена 9, [91-100] оцена 10.

Наставник: проф. др Јован В. Филиповић ([email protected])

Асистент: Младен Ђурић ([email protected])

 

Литература:

  1. Филиповић, Ј. и Ђурић, М. Систем менаџмента квалитета, 2010, ФОН, Београд
  2. Hoyle, D., ISO 9000 Quality Systems Handbook - Using the Standards as a Framework for Business Improvement (6th Edition) , 2009, Taylor & Francis
  3. Hoyle, D., ISO 9000: 2000: An A-Z Guide, 2002, Butterworth-Heinemann Title; 2nd edition

 

 

Стандарди

Опис: серија 9000:2008


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1131


0
3
Систем квалитета-колоквијум

Опис: <p style="text-align: justify;">Скрипта за први колоквијум</p>


Објављено: 09.11.2014


Број преузимања: 1614


0
3
Предавања

Опис: област Документација и QMS


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1355


2
2
СК део са вежби

Опис: <p style="text-align: justify;">Део који се ради на испиту заједно са делом са колоквијума</p>


Објављено: 09.11.2014


Број преузимања: 1442


0
1
Слајдови са предавања

Опис: Материјал за први колоквијум - 11.04.2009.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1230


0
0