Нормативно регулисање квалитета

19.08.2013 14:00

Број ЕСПБ поена: 5
Фонд часова: 2+2+1 (предавања + вежбе + лабораторијске вежбе недељно)
Предмет се слуша у петом семестру
Статус предмета: Обавезни предмет, МКиС
Наставник: др Гордана Пејовић ( [email protected])
Асистент: мр Душан Стокић ([email protected] )

Циљ: Студенти путем овог предмета стичу основна знања о принципима функционисања јединственог Европског тржишта, као и о принципима и садржају Европских директива Новог приступа и домаће техничке регулативе у овој области. Студенти се оспособљавају у погледу детаља поступка и потребних услова који се примењују да би предузеће дошло до „CE“ знака за свој производ, или до српског знака усаглашености, а све у циљу да би могли да та знања примене у пракси.


Вежбе: Држи их мр Душан Стокић, који као и професор није добар предавач. Материјал на вежбама је допуна оног што је пропуштено на предавањима, уз прикладне примере. Асистент је у великој конфузији док држи вежбе и као да има велику трему. Мада и поред непогодних начина предавања, коректан је и јако добар за сарадњу. Не можете га питати за неке конкретне проблеме, јер ће облетати око теме и на крају нећете добити одговор. Концепт вежби, сто се тиче начина излагања је готово исти као предавања. Асистент указује на корисне примере, које могу дочарати проблематику. Присуство на вежбама се бодује као и на предавањима, мада нема неког великог удела у оцени. Погодно је ићи на вежбе да бисте знали где све оно што је написано у књизи налази практичну примену.

Начин полагања: Испит Нормативно регулисање квалитета се полаже кроз прикупљање бодова путем:

 • семинарског рада
 • презентација и активност
 • колоквијума
 • испита

За излазак на завршни (писмени) испит, студенти морају испунити предиспитне обавезе. Ове обавезе обухватају:

 • положен колоквијум и
 • израду и одбрану семинарског рада

На формирање коначне оцене утичу следећи елементи:

 •  колоквијум – 20%
 • семинарски рад – 25%
 • презентација - 10%
 • активност - 5%
 • завршни испит – 40%

Семинарски рад се ради индивидуално, на одобрену тему – један пословни систем и конкретан производ на који се односи бар једна директива новог приступа која предвиђа постављање CE знака. Предаја и одбрана семинарског рада се мора завршити 7-10 дана пред испит.

Додатне информације: Представљање предмета Нормативно регулисање квалитета од стране професорке Гордане Пејовић дат је на следећем линку:

https://www.youtube.com/watch?v=h-HIZv3LUok

Литература:

Уџбеник-књига: др Војислав Божанић, мр Душан Стокић, «Нормативно регулисање квалитета – европске норме за производе», ФОН, 2013.

Практикум : др Војислав Божанић, мр Душан Стокић, «Нормативно регулисање квалитета – европске норме за производе», ФОН, 2013.

Упутство за примену директива заснованих на Новом приступу и Глобалном приступу, Дански Технолошки Институт-ДТИ, «SCG Quality», издање 2006.

Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2009) TEHNIS – јединствени информациони центар о техничкој регулативи Србије

http://www.tehnis.merr.gov.rs/ 

НОРК- скрипта за испит 2016/17

Опис:

Нормативно регулисање квалитета- скрипта за испит 2016/17


Објављено: 10.02.2017


Број преузимања: 2100


0
3
Скрипта за усмени

Опис: by Ива - 10.10.2009


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1831


0
1
НОРК слајдови

Опис: <p>Скрипта за први колоквијум</p>


Објављено: 09.11.2014


Број преузимања: 1190


0
1
норк 2.део

Опис: <p style="text-align: justify;">&nbsp;Скрипта за други део предмета који се ради на усменом заједно са материјом за први колоквијум. На крају скрипте се налазе и питања од ранијих година.</p>


Објављено: 09.11.2014


Број преузимања: 5020


0
1
Слајдови са вежби

Опис: by Ива 13.12.2008.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1049


0
0
Слајдови са предавања

Опис: by Ива - 13.12.2008.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1405


0
0
Нека од питања за први колоквијум

Опис: by Ива - 13.12.2008.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1105


0
0
Скрипта за II колоквијум

Опис: by Iva 01.02.2009.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1125


0
0
Скрипта за први колоквијум

Опис: by Ива - 10.10.2009


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1537


0
0
Скрипта за други колоквијум

Опис: by Ива - 10.10.2009


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1891


0
0
Питања са колоквијума

Опис: by Ива - 10.10.2009


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1021


0
0