Puškice - FON underground

22.08.2013 10:35

Puškice a.k.a "FON underground" su prvi i najveći nezvanični fakultetski sajt u Srbiji. Osnovali su ga James i Nenad oktobra meseca 2001. godine uz nesebičnu podršku Dragana Galića - Mrve(† 2014).

Ideja je bila da se na jednom mestu objedine korisne informacije, skirpte, ispitni rokovi, rešenja, ispitna pitanja, puškice i slični materijali (u elektronskom obliku), koji su od koristi studentima Fakulteta organizacionih nauka.

Uspelo je. Nesebičnom saradnjom i zalaganjem studenata, ali i asistenata i profesora, prikupljena je velika količina materijala, koja se svakodnevno uvećava. Preuzimanje materijala za spremanje ispita je bio prvi servis koji su Puškice pružale studentima, a broj servisa iz godine u godinu raste.

Iako naziv sajta asocira na nešto nedozvoljeno, pokazalo se da sajt Puškice pruža mnogo više nego što mu samo ime govori. Pored standardnih opisa predmeta i skidanja materijala, sada već davne 2003. godine uveden je servis vesti, nekoliko puta ažurniji od zvaničnog FON-ovog, pa je često prvi i jedini izvor informacija studentima FON-a. 

Naravno, kako je vreme prolazilo, portal se razvijao dodajući nove servise. Neki su se tokom vremena ugasili jer su prevaziđeni, poput Planeta blog agregatora ili servisa za instant poruke Pričaonica, ali većina uspešno funkcioniše i Puškice danas raspolažu sa još nekoliko servisa: Oglasi, Konverzija odnosno transliteracija teksta sa ćirilice na latinicu i obrnuto, Meme generator, Ocenjivanje profesora, Baza znanja.

Puškice pre svega postoje da bi pomogle studentima FON-a pri polaganju ispita, i to: korisnim i pravovremenim informacijama, opisom predmeta (iz studentskog ugla), elektronskim materijalima, savetima, upoznavanjem sa profesorima i asistentima (kritike, pohvale, slike). Kritika negativnih pojava na fakultetu je doprinela da se mnoge stvari na fakultetu pokrenu, da se prekine sa tolerisanjem ponašanja pojedinih profesora, da se probude savesti mnogih, da studentski problemi počnu da se rešavaju...

Naravno, tu smo i da pohvalimo sve pozitivne stvari, sve fer profesore i asistente, sve uspehe naših studenata... Jedan profesor nam je u mejlu, između ostalog, napisao: "pokazujete da se FON razlikuje od drugih fakulteta, u pozitivnom smislu", ali ima i onih profesora koji ne žele da priznaju ovo.

Ekipa sajta je promenljiva, osvežava se svake godine i svako je tu dok god može svojim radom da pomogne kolegama i koleginicama. Danas Puškice čini tim studenata, profesionalaca, koji (bez eksponiranja) obavljaju sledeće funkcije:

  • urednik
  • autor tekstova
  • odnosi s javnošću
  • web dizajn
  • web programiranje
  • internet marketing
  • grafički dizajner
  • fotograf

Bilo da sebe vidite u ekipi, ili da želite da stupite u kontakt sa nekim od nas - to možete uraditi putem adrese [email protected].

Naši saradnici su svi oni koji nesebično šalju informacije i nove materijale i na taj način pomažu ostvarenje ideja i ciljeva ovog sajta.

Dobrodošli!