Методе и технике управљања квалитетом

19.08.2013 13:51

Број ЕСПБ поена: 6
Фонд часова: 2+2+1 (предавања + вежбе + лабораторијске вежбе недељно)
Предмет се слуша у седмом семестру

Циљ: Као што и име предмета каже, примена разних метода и техника на процесе управљања квалитетом. Изучавају се методе, као што су: Парето, разни дијаграми, методе за анализу, прикупљање података...

Предавања: Држи их проф. др Јасмина Омербеговић-Бијеловић која није са смера за Управљање квалитетом већ са Операционог менаџмента где предаје Предузетништва. Концепт предавања се ослања на материју предузетништва, где се само кроз контекст провлачи појам Управљања квалитетом. Прича на предавањима је јако обимна, натрпана и нема много везе са квалитетом, већ се прича о системима функционисања предузећа, управљању у предузећу... На последњих неколико часова предавања професорка објашњава како се ради семинарски рад који је основа овог предмета. Предавања су обавезна и мора се испунити одређена квота присуства како би се могло изаћи на усмени испит. Материја је страшно досадна за већину студената, али све што је обавезно, нажалост мора да се посећује. Такође, бодује се и активност на предавањима, а постоје и два ненајављена мини теста која садрже градиво са предавања и прилично су опуштени.

Вежбе: Држи их Маја Крсмановић асистенткиња са смера за Управљање квалитетом. Материја вежби је корисна и практична, где асистенткиња објашњава сваку методу која се може користити у неком процесу управљања. Вежбе су поткрепљене са доста примера и опуштене, све док професорка не почне да их посећује. Градиво предавања и вежби се у потпуности разликују. Присуство вежбама је обавезно и бодује се, као и активност на њима.

Начин полагања:

  • Колоквијуми - постоје два колоквијума која ослобађају писменог дела испита и састоје се од задатака (сачињених од разних метода) који се обрађују на вежбама. Јако су лагани колоквијуми и врло лако се спремају, не садрже теорију, већ само задатке.
  • Писмени испит - полажу они који нису положили колоквијуме и садржи идентично градиво као на колоквијумима, само што је спојено у једно.
  • Семинарски рад - је основни део испита и уско је повезан са усменим делом испита који представља одбрану семинарског рада. Прилично је сложен и садржи обиман садржај тачака које се морају обрадити, чиме се добија комплетан пројекат решавања неког проблема у конкретном предузећу. Обично има негде око 30 страница и примењује се мноштво метода и техника претходно научених на вежбама. Препоручује се редовно одлажење на консултације, јер професорка објашњава доста детаљно и усмерава како да се правилно уради.
  • Усмени испит - одбрана семинарског рада код професорке у кабинету, обично пита око 20 минута и концентрише се на материју из семинарског рада. Тако да будите безбрижни што се тиче неке теорије, све остаје у домену оного што сте написали у семинарском. Овај део уједно и највише утиче на коначну оцену.

Литература:

  • За спремање писменог - презентације са вежби, а за писање семинарског белешке са предавања.