Водич за бруцоше - Студент продекан

20.08.2013 14:54
Студент продекан је члан Деканског колегијума делегиран од стране Студентског парламента. Студент продекан може бити сваки студент који се пријави на конкурсу и кога Парламент предложи (без обзира на успех, пол и др.). Он је ту да заступа мишљења, предлоге и захтеве студената у Деканском колегијуму(који чине Декан и сви продекани). Учествује и у раду осталих органа и тела факултета.
Мандат студента продекана траје годину дана. Предлаже га Студентски парламент, који га може и разрешити те дужности. Обавезан је да даје извештаје о свом раду на свакој седници Студентском парламенту који надгледа његов рад.  Мандат може и раније да истекне уколико:
  1. Истекне статус студента;
  2. Сам Студент продекан поднесе оставку;
  3. Се покрене поступак против разрешења дужности и тај предлог Парламент усвоји.
Студент продекан представља неку врсту моста између студената и Деканског колегијума. Он је ту да заступа интересе студената и да им помаже у остварењу њихових права, а исто тако, ту је да их обавештава о раду органа на чијим седницама присуствује. Студенти могу да се обрате Студенту продекану када год имају неки проблем везан за студирање. Студент продекан разврстава те проблеме на мање и више важне или на мање или више хитне. Наравно, не може се очекивати да ће успети сваки проблем успешно да реши, али ту је да покуша и да се заложи. Има и формалну и неформалну моћ тако да може доста да помогне у проналажењу решења кад додје до проблема између професора и студената. Будући да је члан Деканског колегијума који се често састаје има сталну прилику да изложи све проблеме и заједно са Деканом и осталим продеканима проднађе најадекватније решење.

Бити Студент продекан значи свакодневно се сусретати са проблемима студената, присуствовањем састанака органа Факултета и разговори у циљу разрешења свих тих проблема. Студент продекан мора бити особа која је спремна да свакодневно решава туђе проблеме, да буде отворен за сарадњу, да зна да саслуша све, буде стрпљив и велики дипломата како би успео да се избори за права студената. Притом, не треба да очекује икакве заслуге за то што учини, јер му је то посао и због тога је и изабран на првом месту. Уз ову функцију иде огромна одговорност и многе обавезе, ал све то иде у рок службе у циљу да Факултет има што бољу комуникацију између студената и колектива што би требало и да свима буде циљ. Наравно, уз звање Студента продекана иду и одређен углед и поштовање као и одређен повлашћени третман, што никоме не сме бити главни циљ због којег жели да постане Студент продекан. Тај углед и поштовање не долазе самим звањем већ га их Студент продекан стиче својим деловањем и пожртвованошћу, односно алтруизмом.