Програмирање 2

06.05.2014 18:28

Број ЕСПБ поена: 6
Фонд часова: 2+2 (предавања + практичне вежбе)

Предмет се слуша у трећем семестру

Настава:

Предавања:

Предавања држи харизматични професор Владан Девеџић. Углавном се одржавају тако што професор на рачунару имплементира одређени код и упоредо га објашњава. Поред материје можете научити и доста тога о музици, посебно о року 50-тих и 60-тих. Предавања су занимљива и прилично корисна, али слабо посећена из разлога што их је тешко испратити без предзнања о раду у објектно оријентисаним језицима. Посећивање предавања не доноси додатне поене, нема потписивања.

Вежбе:

На вежбама се раде основе програмског језика Јава. Одржавају се у рачунарским центрима. Вежбе су врло корисне како за оне који су већ радили у ООП језицима тако и за оне који немају предзнање јер се креће од самих основа а научи се доста практично применљивог знања.

Начин полагања:

Класично у испитном року:
Индивидуална израда једноставног програма/задатка, у рачунском центру, на рачунару, у трајању од сат времена. На испиту се добија од 0 до 100 поена. Оцена се формира на следећи начин:

51 – 60 …………… 6
61 – 70 …………… 7
71 – 80 …………… 8
81 – 90 …………… 9
91 – 100 …………. 10

Преко колоквијума:
Три  теста у току семестра, у просеку на сваких месец дана по један. Сваки тест се ради  индивидуално, у рачунском центру, на рачунару, у трајању од сат времена. На сваком од тестова решава се по један практичан програмерски задатак.
Сврха тестова је олакшавање полагања испита. Током та три теста, студенти скупљају поене. Први тест носи 30 поена, а други и трећи по 35 поена. Тестови нису условљени. Студенти,  који су пристуни на минимум 10 часова вежби, могу да освоје 5 наградних поена, који се онда сабирају са бројем поена освојеним на тестовима.. Студенти који преко тестова и поена на долазност сакупе укупно 51 поен или више, могу да буду потпуно ослобођени испита, уз оцену која се формира на исти начин као и оцена на испиту (в. горе).


Студенти који нису задовољни тако добијеном оценом регуларно полажу испит, у било ком року, с тим да ће им коначна оцена онда бити формирана само на основу поена освојених на испиту. Другим речима, поени освојени на колоквијумима/тестовима у таквим случајевима се уопште не узимају у обзир, као ни поени са вежби.

Званични сајт предмета http://ai.fon.bg.ac.rs/osnovne/programiranje-2/

Литература:

-Томић Б., Јовановић Ј., Миликић Н., Шеварац З., Ђурић Д., Принципи програмирања: практикум са примерима и решеним задацима у програмском језику Јава, ФОН, Београд, 2013.

 

Скрипта из Jave

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 4286


2
13
Семинарски радови

Опис: Стари материјали (PASCAL)


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1594


2
3
Задаци из Visual Basic-a 2

Опис: - Смер Операциони менаџмент од Ивана К. (28.08.2008)


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1231


1
3
Maтеријали са вежби

Опис: 2009/2010


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1757


1
3
Primer ispitnog roka

Опис:

Primer ispitnog roka, GUI


Објављено: 05.10.2013


Број преузимања: 2454


1
3
Програм

Опис: Стари материјали (PASCAL)


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1253


2
2
Испитна питања

Опис: Стари материјали (PASCAL)


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1264


2
2
Ispitni rok

Опис: Ispitni rok


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1807


1
2
Thinking in Java - Bruce Eckel

Опис: Сјајна књига. Препоручена од Дејана Симића.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 3271


2
2
Java - решен колоквијум (јан 2005)

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2184


1
1
Februar i Jun 2012

Опис: Februar i Jun 2012


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1784


1
1
Java - колоквијум (јан 2007)

Опис: 15 задатака


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1574


1
1
Задаци из Visual Basic-a 1

Опис: - Смер Операциони менаџмент од Ивана К. (28.08.2008)


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1096


1
1
Графички интерфејси

Опис: Материјали за припрему


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 4631


1
1